Formularz kontaktowy

Poprzez kon­takt e-mail jest moż­li­we uzyskanie informacji dotyczących spraw kan­ce­la­ryj­ny­ch. Można także nawiązać kontakt telefoniczny, spotkać się z księdzem w kan­ce­la­rii para­fial­nej lub w zakrystii po Mszy św.