W dniu 7 września 2021 r. odbyło się 61 czuwanie ku czci św. Kingi w Diecezjalnym Sanktuarium w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęła się adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, podczas której uczestnicy zanosili swoje prośby do św. Kingi, można było także przystąpić do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Następnie modliliśmy się śpiewając tradycyjnie pieśń „Gaude Mater Polonia”. Po tej modlitwie odbyło się poświęcenie wody i soli, którą można było zabrać ze sobą oraz Litania do  św. Kingi i modlitwa różańcowa. Po nabożeństwie różańcowym zanosiliśmy naszą modlitwę do św. Kingi śpiewając pieśni, których tekst był wydrukowany na kartkach i w śpiewnikach. O godzinie 19.00 rozpoczęła się Eucharystia, której przewodniczył Ks. Stanisława Kondrak – Kustosz Sanktuarium Najświętszej Maryi Panny w Szczaworyżu oraz księża w koncelebrze: Ks. Dziekan Marek Małczęć, Ks. Marek Wesołowski Proboszcz Parafii Strożyska i Kustosz Sanktuarium w Nowym Korczynie. Słowo Boże zachęciło nas do naśladowania św. Kingi oraz sługi Bożego Stefana Kardynała Wyszyńskiego i Matki Róży Czackiej, w przededniu ich beatyfikacji 12 września 2021 r. w Świątyni Opatrzności Bożej w Warszawie. W odczytanym fragmencie Ewangelii Jezus po całonocnej modlitwie wybiera dwunastu apostołów i posyła ich, aby głosili Ewangelię. Dla nas tymi, którzy głoszą Ewangelię są także święci i błogosławieni, których kościół ukazuje nam jako wzór do naśladowania w dwudziestym pierwszym wieku. Każdy z nas jest powołany do odważnego dawania świadectwa wiary w codziennym życiu tak jak Sługa Boży Stefan Kardynał Wyszyński, Matka Róża Czacka i Święta Kinga, nasza Patronka. Poznając wydarzenia z życia tych osób odkrywamy działanie Pana Boga w ich sercach przepełnionych wiarą, nadzieją i miłością. Przed Apelem Jasnogórskim wprowadzenie do modlitwy wygłosił Ks. Dziekan Marek Małczęć. Po odśpiewaniu Apelu Jasnogórskiego przyjęliśmy Boże błogosławieństwo relikwiami św. Kingi. Podczas spotkania zachowaliśmy obowiązujące zasady sanitarne. Uczestnicy otrzymali także kolejny numer gazetki „Szczypta Soli”, wydawanej na każde czuwanie i dostępnej na naszej stronie www.sanktuariumkingi.pl. Serdecznie wszystkich zapraszamy do Diecezjalnego Sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie. Kolejne czuwanie odbędzie się we wtorek, 5 października 2021 r.

Ks. Paweł Majewski – Kustosz Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.