Ostatnie dni, jakie przeżywamy, niosły coraz to liczniejsze zachorowania spowodowane szerzeniem się epidemii wywołanej przez koronawirusa. Z tej racji Biskup Kielecki Jan Piotrowski wydał Dekret, regulujący poszczególne sprawy duszpasterskie.

>> Dekret Biskupa Kieleckiego

>> Dekret Stolicy Apostolskiej

>> Komunikat Kurii Diecezjalnej w Kielcach