Nowy Korczyn jest miejscowością, która od wieków związana jest z osobą św. Kingi. Można odnaleźć tu wiele miejsc przypominających Świętą Patronkę. Jednym z nich jest kościół p.w. Św. Stanisława bpa i m., który powstał z inicjatywy św. Kingi. Jest to pierwsza świątynia, która została oddana pod opiekę św. Stanisława tuż po jego śmierci męczeńskiej.

Kult jakim od wieków darzona jest św. Kinga w regionie pozwolił na utworzenie w tym miejscu sanktuarium ku Jej czci. Dn. 16 grudnia 2015 r. ukazał się dekret biskupa Jana Piotrowskiego ordynariusza diecezji kieleckiej o ustanowieniu kościoła p.w. Św. Stanisława bpa i m. w Nowym Korczynie Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi. Zauważyć należy iż już w lipcu 2015 r. odbyła się I pielgrzymka do relikwii św. Kingi w Nowym Korczynie, a od września rozpoczęły się comiesięczne czuwania modlitewne ku czci Świętej, które odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca. W organizację czuwań włączają się różne grupy i stowarzyszenia oraz parafianie. Zarówno pielgrzymki jak i czuwania przebiegają według przyjętych schematów. W lipcu pielgrzymi przybywający do Nowego Korczyna w godzinach porannych mają czas, by pod okiem przewodników ( zarówno dorosłych jak i młodzieży gimnazjalnej) zwiedzić zabytki nadnidziańskiej miejscowości. Kolejne elementy uroczystości pielgrzymkowej to:

• Spotkanie przy źródełku św. Kingi wszystkich pielgrzymów, gdzie przedstawiony jest rys historyczny oraz ma miejsce wspólna modlitwa przy figurze św. Kingi

• Procesjonalne przejście uczestników do kościoła p.w. Św. Stanisława bpa i m.

• W świątyni możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, ucałowanie relikwii św. Kingi

• Centralny punkt uroczystości, którym jest uroczysta Msza Święta sprawowana przez ks. biskupa i kapłanów przybyłych z pielgrzymami

• Przejazd historycznej pary książęcej i uczestników uroczystości do rynku w Nowym Korczynie

• Inscenizacja historyczna nawiązująca do bytności św. Kingi w Nowym Korczynie, przygotowana przez uczniów Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie

• Koncerty, konkursy historyczne, poczęstunek. Pierwsza pielgrzymka odbyła się 25 lipca 2015 r.

Każdorazowo termin wypada w sobotę najbliższą dniu 24 lipca, kiedy to wspominamy w liturgii św. Kingę. Mszy świętej przewodniczył i brał udział w procesji ordynariusz diecezji kieleckiej bp Jan Piotrowski. Nowy Korczyn gościł w tym dniu wielu pielgrzymów z różnych stron diecezji kieleckiej. Podczas pielgrzymki wystąpić miał zespół muzyczny działający przy kieleckim seminarium duchownym ,, Kerygmat”, jednak uniemożliwiło go gwałtowne załamanie pogody.

Również drugiej pielgrzymce diecezjalnej, która przypadła na dzień 23 lipca 2016 przewodniczył bp Jan Piotrowski. Uroczystość przebiegła zgodnie z planem. Jej centrum stanowiła Msza święta odpustowa, w której uczestniczyli licznie przybyli kapłani z wiernymi. W części plenerowej wystąpiła młodzież z miejscowego gimnazjum w strojach z epoki oraz schola parafialna, działająca od 2012 roku przy parafii p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie. Opiekunami scholi są p. Radosław Kornaś i p. Maria Błach. Podczas tej pielgrzymki poświęcony został sztandar ze św. Kingą, który noszony jest podczas procesji a znajduje się obok ołtarza św. Kingi w kościele klasztornym.

Kolejna pielgrzymka odbyła się 22 lipca 2017 r. Mszę świętą sprawował biskup pomocniczy diecezji kieleckiej Marian Florczyk. Koncelebrowali licznie przybyli kapłani zarówno z diecezji kieleckiej jak i tarnowskiej. Ponieważ św. Kinga oprócz tego, że jest patronką górników solnych, sprawuje także opiekę nad samorządowcami, w dniu pielgrzymki do sanktuarium przybywają przedstawiciele samorządów, by oddać cześć swojej patronce. Tego roku w uroczystościach brał udział p. poseł Krzysztof Lipiec. Na rynku zebrani mogli skorzystać z posiłku oraz obejrzeć inscenizację historyczną, wysłuchać Orkiestry im. Jana III Sobieskiego, scholi parafialnej oraz zespołu muzycznego KAPS, jak również wziąć udział w konkursie historycznym. Nowością podczas tej pielgrzymki była trasa procesji udekorowana chorągwiami zakupionymi dzięki hojności parafian ze wszystkich wsi należących do parafii nowokorczyńskiej.

Każdorazowo w pielgrzymkach uczestniczy duża grupa czcicieli św. Kingi z Kielc, Włoszczowy, Kazimierzy Wielkiej, Starego Sącza, Nowego Sącza, Starego Korczyna, Miechowa i innych parafii diecezji kieleckiej. Na uwagę zasługuje wielkie zaangażowanie w przygotowanie pielgrzymek do Nowego Korczyna ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego, dyrektora Studium Historii Diecezji Kieleckiej z Parafii Grobu Bożego w Miechowie. Na wszystkie pielgrzymki przybywają z księdzem dyrektorem studenci Studium. Pielgrzymki diecezjalne są bardzo ważne dla wszystkich parafian, którzy wcześniej włączają się w przygotowanie tego wydarzenia.

Owocem pierwszej pielgrzymki stała się chęć częstego przybywania do sanktuarium świętej Kingi. Dlatego też każdego miesiąca czciciele uczestniczą w czuwaniach modlitewnych. Pierwsze z nich odbyło się 1 września 2015 r. i nieustannie są kontynuowane. Przebieg każdego spotkania zawiera stałe elementy:

• Ksiądz kustosz wita przybyłych pielgrzymów i parafian, oddanie czci relikwiom św. Kingi

• Pierwszą część stanowią rozważania, montaże słowno-muzyczne mające przybliżyć postać św. Kingi lub wydarzeń mających aktualnie miejsce w kościele ( np. 1050 Rocznica Chrztu Polski, 100 rocznica objawień fatimskich), przygotowane przez parafian lub zaproszonych gości

• Poświęcenie soli i wody, którą wierni mogą zabrać do domów

• Adoracja Najświętszego Sakramentu. Kustosz sanktuarium odmawia litanię do św. Kingi, wierni zanoszą modlitwy w różnych intencjach. Następnie odczytane zostają prośby, podziękowania, z którymi pielgrzymi przybyli do sanktuarium i zapisali je na kartkach. Zostają one włączone w modlitwę różańcową.

• Uroczysta Msza święta, która stanowi kulminacyjny moment każdego spotkania, sprawowana przez wszystkich przybyłych kapłanów. Eucharystia kończy się wspólnym odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

• Do tradycji weszło przygotowanie posiłku dla pielgrzymów przybyłych z daleka przez panie należące do Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Ksiądz proboszcz – kustosz sanktuarium stara się zapraszać na kolejne czuwania pielgrzymów z innych parafii. Nowy Korczyn gości w swych progach przedstawicieli z różnych stron diecezji.

W sanktuarium św. Kingi odbyło się już ponad 20 czuwań modlitewnych:

1) I czuwanie – 1 września 2015 r. Wszystkie czuwania odbywają się według przyjętego programu. W pierwszym z nich schola parafialna przygotowała montaż słowno- muzyczny, poświęcony św. Kindze. Teksty zostały zaczerpnięte m.in. z ,,Listu do Młodych” św. Jana Pawła II. Uczniów przygotował p. Radosław Kornaś i p. Maria Błach. Adorację Najświętszego sakramentu zawsze prowadzi kustosz sanktuarium. Mszy św. przewodniczył i homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski, dyrektor Studium Historii Diecezji Kieleckiej i wielki czciciel św. Kingi. Koncelebrowali: ks. kan. Stanisław Kondrak, kustosz sanktuarium w Szczaworyżu.

2) II czuwanie – 6 październik 2015r. Pierwsza część spotkania przygotowana została przez scholę młodzieżową z parafii p.w. św. Mikołaja z Solca Zdroju, pod kierunkiem p. Beaty Kupiec. Grupie towarzyszył ks. Paweł Klimczak, wikary parafii Solec Zdrój. Modlitwę różańcową prowadzili ministranci i młodzież szkolna przygotowana przez katechetkę Marię Błach. Mszę świętą odprawiał ks. kan. Stanisław Kondrak z parafii p.w. św. Jakuba Apostoła w Szczaworyżu, wspólnie z ks. dziekanem Markiem Małczęciem ze Starego Korczyna, ks. dr Andrzejem Kwaśniewskim, ks. Adamem Kaczmarczykiem z parafii Św. Ducha w Kielcach. Homilię podczas Mszy św. wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Eucharystia zakończyła się odśpiewaniem Apelu Jasnogórskiego.

3) III czuwanie – 3 listopad 2015r. Uroczystość rozpoczęło przedstawienie przybliżające osobę św. Jana Pawła II, przygotowane przez uczniów Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi w Nowym Korczynie pod czujnym okiem p. Małgorzaty Kornaś i p. Krzysztofa Błacha. Oprawę muzyczną przygotował p. Radosław Kornaś z chórkiem działającym przy gimnazjum. Uzupełnieniem wypowiadanych treści była prezentacja multimedialna. Mszę św. celebrował ks. kan. Marek Małczęć, dziekan dekanatu nowokorczyńskiego. Koncelebrowali: ks. Sławomir Dalczyński, proboszcz parafii Piasek Wielki. Ks. Sławomir wygłosił podczas Mszy św. homilię do wiernych.

4) IV czuwanie – 1 grudzień 2015r. Do Nowego Korczyna przybyła młodzież z Buska Zdroju, z pięknym występem dotyczącym początków naszej wiary. Z młodzieżą przybył ks. Józef Majchrzyk, który przygotował rozważania. Były one obrazowane pokazem slajdów z miejsc świętych na terenie Rzymu. Program realizowany był w ramach przygotowań do obchodów 1050 Rocznicy Chrztu Polski. Zebrani wysłuchali także pieśni gregoriańskich. Tego dnia Mszy św. przewodniczył ks. Adam Kaczmarczyk z parafii Ducha Świętego w Kielcach. Odprawiali również: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który również wygłosił kazanie, ks. kan. Marek Małczęć ze Starego Korczyna.

5) V czuwanie – 5 styczeń 2016 Podczas styczniowego spotkania najmłodsi parafianie – uczniowie kl. III szkoły podstawowej w Nowym Korczynie przedstawili ,,Jasełka” oraz pięknie zaśpiewali kolędy. Dzieci przygotowały p. Maria Błach i p. Bogusława Woźniak. Wystąpił również zespół ,,Wianeczek” prowadzony przez p. Urszulę Strzelecką. Kolędy zaśpiewała p. Halina Wilk przy akompaniamencie gitarowym swojego męża Jerzego Wilka. Uroczystej Mszy św. przewodniczył ks. dziekan Marek Małczęć, przy koncelebrze ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego, który wygłosił homilię.

6) VI czuwanie – 2 luty 2016r. W Święto Ofiarowania Pańskiego do sanktuarium przybyli uczniowie szkoły podstawowej z Opatowca, którzy zaprezentowali misyjne przedstawienie bożonarodzeniowe, przygotowane pod kierunkiem p. Katarzyny Szczerby. Mszę św. odprawiał ks. kan. Stanisław Langner, proboszcz parafii w Ojcowie Grodzisku. On też wygłosił homilię. Mszę św. koncelebrowali: ks. kan. Marek Małczęć, ks. kan. Stanisław Kondrak. Podczas mszy św. miało miejsce poświęcenie świec.

7) VII czuwanie – 1 marzec 2016r. Członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej zaprezentowali fragmenty dzieła Jana Długosza: ,,Święta Matka Kinga – żywot św. Kingi według Jana Długosza. Po adoracji miała miejsce Msza św., której przewodniczył ks. Edward Kabat – kapłan z diecezji tarnowskiej, poeta i rzeźbiarz, wielki czciciel św. Kingi. Ks. Edward powiedział także kazanie. Mszę odprawiali również: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. dziekan Marek Małczęć.

8) VIII czuwanie – 5 kwiecień 2016r. Tego wtorkowego wieczoru schola parafialna działająca przy parafii p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie zaprezentowała homilię, którą Ojciec Święty Jan Paweł II wygłosił podczas Mszy św. i kanonizacji bł. Kingi w Starym Sączu dn. 16 czerwca 1999 r. Słowa Ojca Świętego przeplatane były śpiewem pieśni podkreślających radosny charakter okresu wielkanocnego. Uczniów przygotowała p. Maria Błach i p. Radosław Kornaś. Mszę św. sprawował ks. dr Mirosław Cisowski, Dyrektor Wydziału Duszpasterstwa Diecezji Kieleckiej. Koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. dziekan Marek Małczęć, ks. kan. Stanisław Kondrak, ks. kan. Witold Świąder. Homilię wygłosił ks. dr Mirosław Cisowski.

9) IX czuwanie – 7 maja 2016r. (sobota) Podczas majowego czuwania młodzież i dzieci wraz z opiekunami z Placówki Opiekuńczo – Wychowawczej Zgromadzenia Sióstr Kanoniczek Ducha Świętego z Pacanowa przedstawili fragmenty ,,Kazań” Piotra Skargi. Było to pięknym podkreśleniem jubileuszu 1050 – lecia Chrztu Polski. W sobotni wieczór mszę św. odprawił i homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski, przy asyście ks. dziekana Marka Małczęcia, ks. Stanisława Kruszyńskiego. W maju czuwanie odbyło się wyjątkowo w sobotę (nie zgodnie z tradycją we wtorek), gdyż było ono doskonałym wprowadzeniem do uroczystości odpustowej ku czci św. Stanisława bpa i m., która jest obchodzona w Nowym Korczynie.

10) X czuwanie – 7 czerwiec 2016r. Gimnazjum w Nowym Korczynie nosi imię św. Kingi. Aby uczcić swój patronkę, uczniowie kl. I a, pod kierunkiem p. Faustyny Judy, wychowawcy klasy i nauczyciela historii przygotowali czerwcowe czuwanie. Młodzież przedstawiła historię szkolnictwa w Nowym Korczynie. Oprawę muzyczną zapewniły siostry Katarzyna i Aleksandra Cerazy, przygotowane przez p. Radosława Kornasia. Uczniowie włączyli się również w kolejną część czuwania odczytując modlitwy w różnych intencjach. Różaniec poprowadzili członkowie Szkolnego Koła Caritas, których przygotowała p. Małgorzata Jasiak. Niesamowite świadectwo dała p. Maria, która przybyła z Kielc. Opowiedziała o łasce macierzyństwa, której doświadczyła dzięki pomocy św. Kingi. Mszy św. przewodniczył ks. dr Sebastian Wieczorek, notariusz Kurii Diecezjalnej w Kielcach. Powiedział w tym dniu także kazanie. Mszę koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. Stanisław Kruszyński.

11) XI czuwanie – 6 wrzesień 2016r. Po wakacyjnej przerwie, we wrześniu pielgrzymi znów nawiedzili sanktuarium w Nowym Korczynie. W modlitewny nastrój wiernych wprowadziła schola ,,Albertowe Słoneczka”, która działa przy parafii św. Brata Alberta w Busku Zdroju. Liturgii Mszy św. przewodniczył ks. kan. Witold Świąder, przy asyście ks. dr Andrzeja Kwaśniewskiego, ks. dziekana Marka Małczęcia, ks. Kan. Stanisława Kondraka. Homilię wygłosił ks. Witold Świąder.

12) XII czuwanie – 4 październik 2016r. Uczniowie i nauczyciele z Gimnazjum w Sobkowie przybyli do Nowego Korczyna z przedstawieniem nawiązującym do 1050 Rocznicy Chrztu Polski pt.: ,,Gdzie chrzest, tam nadzieja”. Montaż słowno- muzyczny wzbogacony był prezentacją multimedialną. Modlitwę różańcową prowadziła młodzież z nowokorczyńskiego gimnazjum. Uroczystą Eucharystię odprawiał ks. Łukasz Bucki, wikariusz parafii p.w. Św. Mikołaja w Solcu Zdroju. On też wygłosił homilię. Wspólnie modlili się: ks. kan. Stanisław Kondrak, ks. kan. Marek Małczęć.

13) XIII czuwanie – 8 listopad 2016r. Przepiękne rozważania na temat Bożego miłosierdzia, przeplatane śpiewem przygotowali uczniowie Samorządowego Gimnazjum im. Św. Kingi z Nowego Korczyna, pod kierunkiem p. Krzysztofa Błacha i p. Radosława Kornasia. Występ młodzieży poprzedziła prezentacja multimedialna ukazująca życie św. s. Faustyny Kowalskiej. W rozważaniach wykorzystane zostały fragmenty ,,Dzienniczka” napisanego przez Orędowniczkę Bożego Miłosierdzia. Modlitwa różańcowa prowadzona była przez młodzież gimnazjalną. Mszę św. odprawiali najwierniejsi kapłani, który stale przybywają do sanktuarium: ks. kan. Stanisław Kondrak, ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który wygłosił kazanie, ks. dziekan Marek Małczęć.

14) XIV czuwanie – 6 grudnia 2016r. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odczytali teksty opisujące życie św. Kingi, przybliżając zebranym najciekawsze wydarzenia oraz wspaniałą postawę św. Kingi wobec potrzebujących. Czuwanie grudniowe przypadło w czasie rekolekcji adwentowych w parafii. Mszy św. przewodniczył rekolekcjonista ks. Stanisław Hatny. Koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. kan. Stanisław Kondrak ze Szczaworyża, ks. kan. Marek Małczęć, ks. Łukasz Bucki. Naukę rekolekcyjną podczas czuwania wygłosił ks. Stanisław Hatny.

15) XV czuwanie – 3 styczeń 2017r. Styczniowe czuwanie wypadło w okresie Bożego Narodzenia. Aby podkreślić radosny charakter tego czasu, uczniowie kl. III i V Szkoły Podstawowej z Nowego Korczyna przedstawili występ ,,Jasełek”, przygotowany pod kierunkiem p. Marii Błach i p. Bogusławy Woźniak. Mszę św. odprawiali kapłani, którzy stale uczestniczą w nabożeństwach poświęconych św. Kindze: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. dziekan Marek Małczęć, ks. kan. Stanisław Kondrak.

16) XVI czuwanie – 7 luty 2017r. Kolejny raz członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, którzy z wielkim zapałem włączają się w przygotowanie spotkań modlitewnych, pod kierunkiem p. Ligii Płonki przedstawili rozważania i legendy związane ze Św. Kingą. Ukazują oni wielkie bogactwo treści związanych ze Świętą Patronką, dotyczących ziemi nowokorczyńskiej. Mszę św. odprawił i swoje słowo skierował do wiernych ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Koncelebrowali: ks. kan. Marek Małczęć, ks. kan. Stanisław Kondrak.

17) XVII czuwanie – 7 marzec 2017r. Siedemnaste czuwanie w całości było przygotowane i poprowadzone przez rodziców dzieci, które 13 maja 2017r. przystąpiły do I Komunii Świętej. Uczestnicy spotkania wysłuchali fragmentów wspomnień św. s. Łucji, które przybliżyły comiesięczne objawienia Matki Bożej w Fatimie. Teksty odczytane przez rodziców przeplatane były śpiewem scholi parafialnej i wywołały wiele emocji pośród słuchaczy. Teksty przygotowała p. Maria Błach, śpiew natomiast p. Radosław Kornaś. Również modlitwy do św. Kingi i różaniec oraz Liturgia Słowa zostały odczytane przez rodziców uczniów kl. III. Mszę św. celebrował ks. kan. Stanisław Kondrak, koncelebrowali: ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który wygłosił homilię oraz ks. dziekan Marek Małczęć ze Starego Korczyna. Na zakończenie uroczystości p. Mieczysław Witowski, prezes Stowarzyszenia Św. Kingi w Starym Sączu zaprosił zebranych na pielgrzymkę do Egeru na Węgrzech.

18) XVIII czuwanie – 4 kwiecień 2017r. Kwietniowe czuwanie przypadło na czas rekolekcji wielkopostnych w parafii p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie. Wyjątkowo to spotkanie rozpoczęło się czasem ciszy i modlitewnego skupienia, w którym każdy mógł przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania. Tym samym w sposób pełny przygotować się do godnego przeżycia radosnych Świąt Zmartwychwstania Pana Jezusa. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski poświęcił sól, natomiast ks. Kustosz poprowadził Adorację Najświętszego Sakramentu. Mszy św. przewodniczył ks. rekolekcjonista Arkadiusz Karczyński, wikariusz parafii p.w. Św. Michała Archanioła w Sokolinie, odprawiali również kapłani, którzy wiernie przybywają do sanktuarium w Nowym Korczynie.

19) XIX czuwanie – 7 maja 2017r. (niedziela) Kolejne majowe czuwanie wiąże się ze zmianą terminu z wtorku tym razem na niedzielę, która była wigilią odpustu ku czci św. Stanisława bpa i m. Na wstępie, po oddaniu czci relikwiom św. Stanisława, p. Ligia Płonka odczytała referat, w którym przybliżyła postacie św. Kingi i św. Stanisława bpa i m. Wielkim wydarzeniem i ucztą duchową był koncert pieśni maryjnych wykonanych przez chór z Grodziska k. Skały. Artyści swoim śpiewem wzbogacili również Liturgię Mszy św. Eucharystię celebrował i homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Ksiadz Dyrektor pozostał w Nowym Korczynie do następnego dnia by prowadzić uroczystości odpustowe 8 maja.

20) XX czuwanie – 6 czerwiec 2017r. Wybrane wezwania z litanii do Serca Pana Jezusa oraz Miłosierdzie Boże stały się tematem rozważań zaprezentowanych przez grupę młodzieży działającą przy Gminnym Centrum Kultury w Bejscach. Teksty przeplatane były śpiewem przygotowanym pod okiem opiekuna grupy p. Radosława Kornasia. Mszy św. przewodniczył i wygłosił kazanie ks. dr Jacek Soprych, wykładowca historii w Seminarium Duchownym w Tarnowie. Koncelebrowali ks. dr Andrzej Kwaśniewski.

Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie zarówno podczas pielgrzymek jak i comiesięcznych czuwań odwiedzają liczni pielgrzymi m.in. z: – Kielc – Miechowa – Pacanowa – Włoszczowy – Nowego Sącza – Starego Sącza – Starego Korczyna – Leszczyn – Szańca – Jaworzna – Sobkowa – Buska Zdroju Grupy osób, które każdego miesiąca czynnie włączają się w przygotowanie czuwań modlitewnych: – Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej – Stowarzyszenie Korczynian nad Nidą – Studenci Studium Historii Diecezji Kieleckiej – katecheci i nauczyciele Zespołu Szkół w Nowym Korczynie – mieszkańcy poszczególnych miejscowości należących do parafii p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie.

Godna podziwu jest postawa kapłanów, którzy wiernie i systematycznie uczestniczą we wszystkich czuwaniach. Są to:

• Ks. dr Andrzej Kwaśniewski – Dyrektor Studium Historii Diecezji Kieleckiej z Parafii Grobu Bożego w Miechowie. Ksiądz Dyrektor włożył mnóstwo pracy w powstanie nowokorczyńskiego sanktuarium i nieustannie dba o jego rozwój.

• Ks. Kan. Stanisław Kondrak – proboszcz parafii p.w. Św. Jakuba Apostoła w Szczaworyżu i kustosz tamtejszego sanktuarium.

• Ks. Kan. Marek Małczęć – proboszcz parafii p.w. Św. Mikołaja w Starym Korczynie i dziekan dekanatu nowokorczyńskiego oraz ks. Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi. Pokrzepiające dla wszystkich parafian były słowa Ks. bpa Jana Piotrowskiego, które wypowiedział podczas wizytacji kanonicznej w listopadzie 2016 r. Ks. bp życzył aby czuwania ku czci św. Kingi były jak źródło, które płynie stale i w każdej chwili, aby każdy kto tego potrzebuje mógł do niego przybyć i zaczerpnąć. Maria Błach