W jesienny wieczór 5 listopada 2019 r. po raz czterdziesty trzeci do nowokorczyńskiego sanktuarium przybyli wierni czciciele św. Kingi.
Po powitaniu przybyłych przez Kustosza i oddaniu czci relikwiom Świętej Patronki miało miejsce wyjątkowe spotkanie. Do Nowego Korczyna przybył Ks. dr Adam Kokoszka oraz Ks. Mateusz Florek. Kapłani zaprezentowali dzieło pt. ,, Sól, co nigdy nie wietrzeje”. Cnoty św. Kingi. Autorem książki, która powstała na podstawie pracy magisterskiej, napisanej pod kierunkiem Ks. dra Adama Kokoszki, jest Ks. Mateusz Florek. Publikacja ukazuje miejsce i rolę cnót teologicznych i moralnych na przykładzie św. Kingi, dla której – jak zaznaczył autor – były one codziennością. Monografia spotkała się z wielkim zainteresowaniem zarówno wśród parafian jak i przybyłych gości.
Zgodnie ze zwyczajem zebrani wysłuchali fragmentu życiorysu św. Kingi, następnie poświęcona została sól i woda, którą wierni zabierają do domu. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą odmówiły wspólnie zanoszone modlitwy i poprowadziły modlitwę różańcową. Przed każdą tajemnicą Ks. Paweł Majewski odczytał dziękczynienia i prośby, z którymi tego dnia przybyli czciciele św. Kingi.
Uwieńczeniem spotkania modlitewnego była uroczysta Msza św. sprawowana przez licznie przybyłych kapłanów z parafianami, zarówno z diecezji kieleckiej jak i tarnowskiej. Eucharystii przewodniczył Ks. Infułat Adam Kokoszka. Homilię wygłosił Ks. Mateusz Florek. Mszę św. koncelebrowali: Ks. dr Andrzej Kwaśniewski, Ks. prof. Ryszard Banach, Ks. Dziekan Marek Małczęć, Ks. Mateusz Florek, Ks. Sławomir Grabiec, Ks. Adam Dziadek, Ks. Marian Kujda, Ks. Władysław Szyrszeń, Ks. Mateusz Migacz i Ks. Paweł Majewski. Słowo przed Apelem Jasnogórskich skierował do wiernych Ks. Ryszard Banach. Przed błogosławieństwem Ks. Infułat odczytał pismo z pozdrowieniami od Sióstr Klarysek ze Starego Sącza, które zapewniają o swojej łączności duchowej z wiernymi uczestniczącymi w czuwaniu modlitewnym, w Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie i przekazał je na ręce Kustosza nowokorczyńskiego sanktuarium, Ks. Pawła Majewskiego. O przygotowanie Liturgii Słowa zadbali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Ks. Proboszcz podziękował zebranym za przybycie i zaprosił na kolejne, które odbędzie się 3 grudnia 2019 r.
W dniu 5 listopada 2019 r. podczas czuwania uczestnicy otrzymali Nr. 1 Pisma Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie pt. „Szczypta Soli”. Pismo to będzie drukowane i przekazywane podczas czuwań ku czci Świętej Kingi każdego miesiąca. Będziemy rozważać wydarzenia z życia Świętej Kingi, która jest dla nas wzorem słuchania Słowa Bożego, modlitwy, przystępowania do sakramentów świętych i miłości bliźniego. Wersja elektroniczna pisma jest dostępna na stronie www.sanktuariumkingi.pl
Maria Błach
ks. Paweł Majewski
Fot. Ligia Płonka