Najdroższa Patronko nasza!
Kingo Święta!
Tyś od zarania życia pałała gorącą miłością ku Bogu,
ratowałaś Ojczyznę naszą w potrzebie
i poddanych swoich wspierałaś hojnie w ubóstwie i cierpieniu,
a z tronu niebieskiej chwały poprzez stulecia wypraszałaś
i teraz wypraszasz u Boga swoim czcicielom niezliczone łaski i cuda.
Wyjednaj nam, prosimy cię, u Boga łaskę,
której tak gorąco pragniemy,
a przede wszystkim odpuszczenie win,
wytrwanie w dobrym, żywot cnotliwy i śmierć szczęśliwą.
Amen.