Boże, Ty obdarzyłeś świętą Kingę
hojnym błogosławieństwem
i zachowałeś dziewicą
nawet w małżeństwie,

spraw za jej wstawiennictwem,
abyśmy dzięki czystości życia
trwali przy Tobie i wstępując
w jej ślady mogli dojść do Ciebie.

Przez Chrystusa, Pana naszego.
Amen.