W niedzielę, 5 września 2021 r. odbył się Parafialny Dzień Seminaryjny w Parafii Świętej Trójcy w Nowym Korczynie. Naszą modlitwą i ofiarą wspieraliśmy Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, prosząc  o nowe powołania do kapłaństwa i życia zakonnego. Słowo Boże głosił diakon Marcel Musiał z Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Podczas Mszy Świętej o godzinie 10.00, ks. diakon Marcel spotkał się z uczniami Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Korczynie, którzy uroczyście rozpoczęli nowy rok szkolny i przynieśli do poświęcenia tornistry. Z przedstawicielem Seminarium spotkali się także kandydaci do sakramentu bierzmowania. Nasze intencje i modlitwy za Seminarium, dzieci, młodzież i wszystkich parafian przedstawialiśmy, prosząc o wstawiennictwo  Świętą Kingę, która w tym roku została ustanowiona przez Stolicę Apostolską Patronką naszego miasta Nowego Korczyna. Święta Kingo, zjednoczona z Bogiem i służąca ludziom, módl się za nami.