W sobotę 29 maja nasza Parafia pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie uroczyście przyjęła obraz św. Józefa, który nawiedza w tym roku, szczególnie poświęconym św. Józefowi wszystkie parafie naszej Diecezji Kieleckiej. Codziennie o godzinie 18.00 odbywają się Msze Święte i czuwania przy obrazie św. Józefa, zakończone Apelem Jasnogórskim. W poniedziałek modlitwę do św. Józefa starannie przygotowały i poprowadziły Panie z KGW – Korczynianie nad Nidą. We wtorek modlitwy i rozważania o św. Józefie prowadziło Stowarzyszenie Miłośników Ziemi Korczyńskiej. W środę modlitwę różańcową i rozważania o św. Józefie prowadzą Koła Różańcowe z naszej Parafii. W piątek czuwanie przy obrazie św. Józefa prowadzi młodzież. W sobotę o 15.30 odbędzie się dziękczynna Eucharystia i zawierzenie parafii św. Józefowi oraz pożegnanie i przykazanie obrazu św. Józefa do parafii Strożyska.
Święty Józefie, Opiekunie rodzin, mężu Boży, wielbimy Boga za dar
Twojego powołania i wybrania, i przez Twoją przyczynę wołamy za nasze
rodziny słowami św. Papieża Jana Pawła II słowami:
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi.
Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem.
Spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twego Syna,
Jezusa Chrystusa narodzonego z Niewiasty,
i przez Ducha Świętego stawała się prawdziwym przykładem
życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń.
Spraw, aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków
ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie
dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości.
Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa
okazywała się mocniejsza od wszelkich słabości
i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem
Świętej Rodziny z Nazaretu – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi
mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Przez Chrystusa Pana naszego, który jest Drogą, Prawdą i Życiem
na wieki wieków. Amen.