We wtorek 4 grudnia 2018 r. o godzinie 17.00 rozpoczęło się czuwanie ku czci św. Kingi w naszym Diecezjalnym Sanktuarium. O godzinie 17.00 wysłuchaliśmy referatu Stanisława Osowskiego na temat sejmiku generalnego małopolskiego, który obradował w XV wieku w naszym sanktuarium. Referat był związany z rocznicą 550-lecia parlamentaryzmu polskiego. W czuwaniu uczestniczyli kapłani a wśród nich ks. prof Ryszard Banach, ks. prof. Krzysztof Kamieński z Tarnowa, który wygłosił homilię podczas koncelebrowanej uroczystej Eucharystii, oraz ks. dr Andrzej Kwaśniewski. Msza Święta rozpoczęła się o godzinie 19.00. Plan czuwania był tradycyjnie taki jak w każdym miesiącu. Serdecznie dziękujemy wszystkim Kapłanom, Pielgrzymom, Parafianom, Gościom, Osobom Starszym, Młodzieży i Dzieciom.

Czuwania w sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie odbywają się w każdy pierwszy wtorek miesiąca od września do czerwca (termin może być zmieniony, jeśli w tym dniu przypada święto kościelne lub państwowe). Nabożeństwa przebiegają według następującego planu:
I część: godz. 17.00
• Powitanie czcicieli św. Kingi przez Kustosza sanktuarium.
• Ucałowanie relikwii św. Kingi.
• Referaty, inscenizacje, montaże słowno – muzyczne, nawiązujące do wydarzeń roku liturgicznego, świąt kościelnych i państwowych ( ta część zmienia się co miesiąc).
• Odczytanie fragmentu życiorysu św. Kingi.
• Poświęcenie soli i wody. Sól zabierają wierni do domów

II część: godz. 18.00
• Adoracja Najświętszego Sakramentu.
• Odczytanie litanii do św. Kingi.
• Odczytanie modlitw w różnych intencjach przez członków Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą.
• Modlitwa różańcowa prowadzona przez panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą. Przed każdą tajemnicą Ksiądz Kustosz odczytuje intencje zapisane przez wiernych na kartkach.
III część: godz. 19.00
• Uroczysta Msza św. celebrowana przez wszystkich kapłanów, którzy przybyli na czuwanie modlitewne.
• Słowo Ks. Kustosza do uczestników spotkania i zaproszenie na kolejne czuwanie modlitewne.
• Słowo przed Apelem Jasnogórskim. Odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i błogosławieństwo.
• Liturgię Słowa przygotowują członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.
• Podczas czuwania jest możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty.

Najdroższa Patronko nasza, Święta Kingo oręduj za nami przed obliczem Pana.