Kolejny raz przybyli wierni czciciele świętej Kingi do diecezjalnego sanktuarium w Nowym Korczynie. Już piąty rok każdy pierwszy wtorek miesiąca gromadzi pielgrzymów i parafian, by złożyć podziękowania i zanosić prośby przez wstawiennictwo Świętej Patronki.
Kustosz przywitał zebranych w świątyni i o godzinie 17.00 rozpoczęła się pierwsza część spotkania. Po odśpiewaniu hymnu ,,Gaude Mater Polonia” wierni uczcili Nowokorczyńską Panią przez ucałowanie relikwii. Tematem rozważań, które zaprezentowali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej były cnoty teologalne w życiu św. Kingi. Teksty zaczerpnięte zostały z publikacji ks. Mateusza Florka pt. ,,Sól, co nigdy nie wietrzeje”. Cnoty św. Kingi. Poszczególne rozważania przeplatane były śpiewem pieśni skomponowanych przez ks. Pawła Majewskiego, proboszcza nowokorczyńskiej parafii.
Pani Halina Wilk odczytała fragment życiorysu św. Kingi i o godz. 18.00 rozpoczęła kolejną część modlitewnego spotkania. Po wysłuchaniu wydarzeń z życia Świętej, zgodnie z tradycją miało miejsce poświęcenie soli i wody, którą wierni zabierają do domów dla siebie i tych, którzy na czuwanie nie mogli przybyć. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu pielgrzymi i parafianie włączają się w modlitwę Litanią do Św. Kingi oraz zanoszą swoje intencje podczas modlitwy różańcowej prowadzonej przez przedstawicieli Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą.
Sercem każdego spotkania jest uroczysta Msza św. celebrowana o godz. 19.00. Eucharystii przewodniczył ks. kan. Marek Małczęć, proboszcz w Starym Korczynie. Koncelebrowali: ks. prałat Władysław Szyrszeń z Borusowej, ks. dr Andrzej Kwaśniewski, wikariusz w Chęcinach i ks. kustosz Paweł Majewski. Homilię wygłosił ks. A. Kwaśniewski, on również skierował do wiernych słowo przed Apelem Jasnogórskim. O przygotowanie Liturgii Słowa zadbali członkowie TMZK. Kustosz podziękował wszystkim, którzy przybyli do Nowego Korczyna z różnych stron diecezji kieleckiej i tarnowskiej oraz zaprosił na kolejne czuwanie, które odbędzie się 7 kwietnia 2020 r. Podczas czuwania można było zabrać już piąty numer biuletynu ,,Szczypta soli”, który wydawany jest w sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie.

Maria Błach