W pierwszy wtorek marca – 01.03.2022 r., tradycyjnie spotkaliśmy się w Diecezjalnym Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie na czuwaniu ku czci naszej Patronki. Adoracja Najświętszego Sakramentu w ciszy, z możliwością przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania, rozpoczęła się o godzinie 17.00. O godzinie 18.00 odśpiewaliśmy pieśń „Gaude Mater Polonia”, po której odbyło się błogosławieństwo wody i soli, Litania do św. Kingi oraz modlitwa różańcowa. Rozważania do kolejnych tajemnic światła odczytały Panie z Koła Gospodyń Wiejskich – „Korczynianie nad Nidą”. Modliliśmy się o pokój dla Ukrainy, dla Europy i dla całego świata oraz w intencji osób, które cierpią z powodu trwającej wojny oraz tych wszystkich, który spieszą im z pomocą i czynią starania, aby zapanował na świecie pokój. W naszej modlitwie uczestniczyły także dwie osoby, które przyjechały z Ukrainy i pracują w Nowym Korczynie. Polecaliśmy także wstawiennictwu naszej Patronki wszystkie intencje, z którymi przybyli pielgrzymi do Diecezjalnego Sanktuarium św. Kingi. O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył Ks. Tomasz Moskal z parafii Solec Zdrój. Ks. Tomasz wygłosił także homilię, zwracając uwagę na Dekalog, jako podstawę chrześcijańskiego życia. Boże przykazania były źródłem mądrości dla św. Kingi i dziś również są najlepszym drogowskazem dla nas. Mszę św. koncelebrowali także ks. dziekan Marek Małczęć, ks. kustosz Stanisław Kondrak z Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Szczaworyżu. i ks. pułkownik Marek Wesołowski – proboszcz parafii w Strożyskach. Liturgię słowa przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Wprowadzenie do Apelu Jasnogórskiego wygłosił ks. Stanisław Kondrak. Po błogosławieństwie relikwiami św. Kingi prosiliśmy o pokój na Ukrainie, w Europie i na świecie, śpiewając Suplikacje. Uczestnicy mogli również zabrać kolejny numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszamy na Kolejne czuwanie, które odbędzie się 5 kwietnia 2022 r. o godzinie 17.00. Tematem spotkania będzie ochrona życia.
ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.
zdjęcia Ligia Płonka