We wtorek, 6 czerwca 2023 r., odbyło się po raz 80 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji uczestnicy przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Śpiewaliśmy także pieśni ku czci Świętej Kingi. Powierzaliśmy młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania Duchowi Świętemu, odmawiając Koronkę do Ducha Świętego. Modliliśmy się także w intencji zmarłych Koronką do Bożego Miłosierdzia. W Litanii do Najświętszego Serca Pana Jezusa prosiliśmy o powołania do kapłaństwa i życia konsekrowanego.

Po śpiewie pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody, soli i Litania do Patronki naszego miasta – Świętej Kingi. Podczas różańca powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie dzieci i młodzież, prosząc o dobre wyniki w nauce i bezpieczeństwo w czasie wakacyjnego odpoczynku.

O godzinie 19.00 rozpoczęliśmy Eucharystię. W przygotowaniu Liturgii Słowa uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył Ks. Tomasz Moskal, wikariusz parafii Św. Mikołaja w Solcu Zdroju. W homilii Ks. Tomasz zachęcił nas do uczestnictwa w adoracji Jezusa Chrystusa obecnego w Eucharystii szczególnie w pierwsze czwartki miesiąca. W dzisiejszej rzeczywistości, kiedy człowiek jest nieustannie otoczony różnymi źródłami informacji, które docierają do nas przez media, potrzebne są chwile wyciszenia, modlitwy i skupienia uwagi na tym, co mówi do nas Jezus. Można to uczynić podczas nabożeństw czerwcowych, w których czcimy Najświętsze Serce Pana Jezusa i adorujemy Najświętszy Sakrament. Przykład takiej modlitwy znajdujemy u wielu świętych, także u Świętej Kingi, która znana była z tego, że wiele godzin spędzała w kościele, adorując Chrystusa obecnego w Najświętszym Sakramencie. Czasem wymykała się do kościoła potajemnie, aby jak najwięcej czasu spędzić w obecności Chrystusa. W końcu po śmierci męża wstąpiła do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu, aby każdą chwilę życia ofiarować Bogu, troszcząc się także o bliźnich. Nasze życie staje się coraz bardziej fascynujące i ciekawe, kiedy staramy się na miarę naszych sił, zdolności i możliwości podążać śladami Świętej Kingi. W naszym Diecezjalnym Sanktuarium prosimy Ją o wstawiennictwo i pomoc: „Wśród życiowych dróg przewodniczką bądź, Święta Kingo, prowadź nas przed Boży tron”.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 40 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”.

Serdecznie zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie i Uroczystość Odpustową na cześć Patronki naszego Miasta – Świętej Kingi, z udziałem Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, Biskupa Kieleckiego, kapłanów i pielgrzymów z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej i Archidiecezji Krakowskiej oraz przedstawicieli Władz Państwowych i Samorządowych w dniu 22 Lipca 2023 r., w sobotę. Początek o godzinie 11.00 przy Źródełku Świętej Kingi, następnie procesja do Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi i Uroczysta, Koncelebrowana Eucharystia o godzinie 12.00. Szczegółowy program zostanie podany przed Uroczystością.

ks. Paweł Majewski
Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

Foto Ligia Płonka