Po raz piąty mieszkańcy Nowego Korczyna i licznie przybyli pielgrzymi wspólnie przeżyli kolejną pielgrzymkę do sanktuarium św. Kingi. Już od wczesnych godzin rannych goście witani byli przy kościele p.w. św. Stanisława Bpa i M. przez przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Następnie pod opieką przewodników chętni zwiedzali zabytki Nowego Korczyna.
O godzinie 11.00 wszyscy zebrali się przy Źródełku św. Kingi. Kustosz Sanktuarium Ks. Paweł Majewski wprowadził zebranych w przebieg uroczystości i zaprosił do włączenia się w śpiew wyjątkowej pieśni ,,Gaude Mater Polonia”. Dyrektor MGOK p. Bogumiła Zawada powitała licznych gości i parafian, następnie zebrani wysłuchali rysu historycznego i legend związanych z kultem św. Kingi. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski wspólnie z wiernymi odmówił litanię do św. Kingi. Podczas uroczystości obecnością swoją zaszczycił zebranych Bp Andrzej Kaleta. Przy Źródełku Ks. Biskup poświęcił wodę, którą pokropił obecnych. Głos zabrali goście, którzy przybyli z Węgier i wyrazili swoją radość z obecności w tym wyjątkowym miejscu. Kolorytu wydarzeniu nadał orszak Księżnej Kingi i Księcia Bolesława. W te postacie wcielili się uczniowie i absolwenci Publicznej Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie. Orszak z parą książęcą wyruszył na czele procesyjnego przemarszu do Sanktuarium. Podczas procesji dzieci odczytywały wybrane fragmenty z życia św. Kingi. Śpiew prowadził organista p. Radosław Kornaś wspólnie z paniami ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą oraz Orkiestrą Dętą im. Jana III Sobieskiego. Trasa przemarszu udekorowana była flagami oraz pięknymi kompozycjami kwiatowymi, które wykonali mieszkańcy wszystkich miejscowości wchodzących w skład nowokorczyńskiej parafii. Również mieszkańcy mieszkający przy trasie przemarszu pięknie ozdobili swoje posesje.
Po przybyciu do Kościoła p.w. św. Stanisława Bpa i M., który jest diecezjalnym sanktuarium św. Kingi, przed rozpoczęciem Eucharystii była możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Uroczystą Mszę świętą koncelebrowali licznie przybyli kapłani z Diecezji Kieleckiej i Tarnowskiej pod przewodnictwem Ks. Biskupa Andrzeja Kalety. Wśród nich ks. profesor Ryszard Banach, Ks. Proboszcz Wiesław Majka z parafii Szczurowa, ks. profesor Edward Kabat z Tarnowa, Ks. dr Andrzej Jedynak, Ks. proboszcz Władysław Szyrszeń z grupą z parafii Trześń, ks. Dariusz Mytych z grupą z Nowego Sącza, ks. proboszcz Marian Janik, ks. Witold Świąder, Ks. Kustosz Stanisław Kondrak, ks. proboszcz Leszek Domagała, ks. proboszcz Bogusław Koper, ks. proboszcz Norbert Woszczek, ks. Mateusz Migacz z parafii Otfinów, ks. Łukasz Kalisz z grupą parafian z Kwiatonowic, ks. Sławomir Dalczyński, ks. Dziekan Marek Małczęć, Ks. Marek Wesołowski, ks. dr Andrzej Kwaśniewski, ks. Ireneusz Zych, ks. Adam Dziadek, ks. Dariusz Matuszewski, ks. Dariusz Matysiak, ks. Krzysztof Cebula, który przybył z grupą parafian z Proszowic. Liturgię Słowa przygotowali, podobnie jak na czuwaniach modlitewnych, przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. W procesję z darami włączyli się przedstawiciele wszystkich stanów i organizacji działających na terenie parafii. O oprawę muzyczną zadbał organista wspólnie z orkiestrą parafialną. Po Mszy świętej Ks. Biskup pozował do zdjęcia wspólnie z kobietami i dziewczynkami noszącymi imię – Kinga.
Kolejnym elementem uroczystości był przemarsz orszaku do rynku, gdzie odbywały się dalsze uroczystości. Po raz kolejny goście zostali powitani przez organizatorów, następnie uczniowie przedstawili scenkę ukazującą pierwszy cud, jaki dokonał się przy Źródełku św. Kingi – uzdrowienie niewidomej dziewczynki. Dzieci przygotowały p. Barbara Bonar i p. Maria Błach. Przyszła pora, by przybyli goście zabrali głos. Mieliśmy zaszczyt wysłuchać pani Wojewody Agaty Wojtyszek i Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, który sprawował patronat honorowy nad uroczystością oraz Pana Posła Marka Kwitka. Naszym szczególnym gościem z Węgier był Pan Gergely Szabo – Burmistrz węgierskiego miasta Kungos, który przybył wraz z grupą pielgrzymów do naszego Sanktuarium z rodzinnych stron św. Kingi. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Nowego Korczyna Pawła Zagaji, który zaangażował się w przygotowanie, przebieg i bardzo dobrą organizację uroczystości. Niesamowitym przeżyciem dla zebranych był koncert zespołu ,,Kerygmat”, który tworzą klerycy kieleckiego Seminarium Duchownego. W repertuarze zespołu oprócz pięknych pieśni religijnych znalazł się utwór o św. Kindze, którego autorem jest Kustosz nowokorczyńskiego sanktuarium. Chętni mogli uczestniczyć w konkursie historycznym przygotowanym przez p. Ligię Płonkę. Podczas części artystycznej przeprowadzona została zbiórka pieniędzy przez wolontariuszy Szkolnego Koła Caritas. Pieniądze przeznaczone zostały na operację serca Sebastianka z Buska Zdroju. Opiekę nad wolontariuszami sprawowały p. Małgorzata Jasiak i p. Maria Błach. Członkowie Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą zadbali o pyszne potrawy, którymi zostali ugoszczeni uczestnicy uroczystości. Ogromne zaangażowanie wielu osób zaowocowało pięknym przeżyciem kolejnego odpustu ku czci Patronki Nowego Korczyna – Św. Kingi. Kolejne czuwanie w Sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie odbędzie się 3 września 2019 r. – w pierwszy wtorek miesiąca o godzinie 17.00, koncelebrowana Eucharystia o godzinie 19.00. Serdecznie zapraszamy wszystkich czcicieli św. Kingi.
Autorzy tekstu: Maria Błach, ks. Paweł Majewski – kustosz
Fotografia: Ligia Płonka i Mariola Lotko.