1. Dekret Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego. (tutaj).
2. Oświadczenie Rady ds. Społecznych Episkopatu Polski. (tutaj).
3. Błogosławieństwo pokarmów przed śniadaniem wielkanocnym. (tutaj).
4. Za tydzień Niedziela Palmowa Eucharystia o godzinie 12.00 w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy. Rozpoczynamy obchody Wielkiego Tygodnia. Tego dnia obchodzony jest także Światowy Dzień Młodzieży. W tym tygodniu przypadają pierwszy czwartek, pierwszy piątek i pierwsza sobota miesiąca.
5. W zakrystii i przy wyjściu z kościoła można nabywać baranki wielkanocne w cenie 5 zł, z których dochód przeznaczony jest dla dzieci, którymi opiekuje się Caritas Diecezji Kieleckiej.
6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
7. Komunikat Caritas Kieleckiej w sprawie pomocy w czasie epidemii.
Caritas Diecezji Kieleckiej w okresie zagrożenia koronawirusem sprawuje opiekę nad grupą ponad 2000 osób starszych i przewlekle chorych.
Niemal 650 z tych osób przebywa w placówkach całodobowych takich jak: domy pomocy społecznej, zakłady opiekuńczo-lecznicze, hospicja, schroniska dla bezdomnych i szereg innych placówek opiekuńczych, dla których Caritas zapewnia pełne utrzymanie i opiekę. Kolejne 480 osób jest objętych opieką pielęgniarek i opiekunek w swoich domach. Wizyty domowe zależnie od potrzeby (również w czasie epidemii) są realizowane kilka razy w tygodniu, a nawet codziennie.
Do tej pomocy trzeba dodać ponad 110 osób, którym codziennie dostarczamy do domu gorące obiady i kolejne ok 150 seniorów, którzy odbierają obiady ze stołówek Caritas.
Obecnie w związku z epidemią od ub tygodnia Caritas Kielecka włączyła się w ogólnopolską akcję Pomoc dla Seniora. Z darowizn sponsorów i wsparcia Caritas Polska, a także ze zgromadzonych wcześniej zasobów własnych i Kieleckiego Banku Żywności Caritas Kielecka przygotowuje paczki żywnościowe dla ok 600 osób. Część z tych paczek już zostało wydane lub dostarczone do osób samotnych i niepełnosprawnych. Szczególną uwagę przyciągają sytuacje, kiedy członkowie rodziny dzwonią do Caritas z zagranicy prosząc o objęcie pomocą ich bliskich.
Inny sposób docierania do potrzebujących, to bezpośredni kontakt telefoniczny zainteresowanych, którzy dzwonią pod numer 882- 179 – 709 i proszą o dostarczenie żywności.
Obecnie na liście Caritas Kielecka ma już ok 350 seniorów, kolejne prośby napływają każdego dnia. Do Wielkanocy zaplanowano działania jak wyżej.
W dostarczaniu żywności dla seniorów wydatnie pomagają żołnierze WOT oraz młodzież z Centrum Wolontariatu.
Po zniesieniu rygorów epidemii większość udzielanej pomocy będzie kontynuowana bez zmian z uwagi całoroczną formę pomocy długo okresowej.
Natomiast dostarczanie żywności dla seniorów będzie kontynuowane zależnie od zgłaszanych potrzeb.
Caritas Kielecka dziękuje wszystkim którzy wspierają nasze działania i zaprasza wolontariuszy z parafii, gdzie dotąd nie mamy reprezentacji do wzmocnienia zasięgu
pomocy tak niezbędnej dla wielu osób samotnych starszych i przewlekle chorych.
Bóg zapłać wszystkim realizującym dzieła miłosierdzia w tym trudnym czasie próby.

Ks. Stanisław Słowik
Dyrektor Caritas Kieleckiej