Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia odpustu św. Kingi i pielgrzymki do Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. Dziękujemy Ks. Biskupowi Janowi Piotrowskiemu, który ustanowił Sanktuarium w Nowym Korczynie i objął patronat nad uroczystością. Dziękujemy ks. Biskupowi Andrzejowi Kalecie za przewodniczenie Uroczystości i Eucharystię w intencji wszystkich uczestników. Dziękujemy kapłanom, którzy licznie przybyli, pielgrzymując z grupami parafian do naszego sanktuarium z Diecezji Kieleckiej, z Diecezji Tarnowskiej i z różnych stron naszej Ojczyzny. Dziękujemy przedstawicielom Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – zespołowi „Kerygmat”. Święta Kinga była zawsze wrażliwa na cierpienia i potrzeby drugiego człowieka, chętnie spieszyła z pomocą, dlatego została ogłoszona przez papieża Benedykta XVI Patronką Samorządowców. Dziękujemy przedstawicielom władz państwowych i samorządowych. Mieliśmy zaszczyt gościć w dniu 20 lipca Panią Wojewodę Agatę Wojtyszek i Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, który sprawował patronat honorowy nad uroczystością oraz Pana Posła Marka Kwitka. Dziękujemy naszym gościom z Węgier, z Panem Gergely Szabo – Burmistrzem węgierskiego miasta Kungos, którzy przybyli z rodzinnych stron św. Kingi. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Nowego Korczyna Pawła Zagaji, który zaangażował się w przygotowanie, przebieg i bardzo dobrą organizację uroczystości. Na ręce Pana Burmistrza składamy podziękowania wszystkim przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn, którzy od lat organizują towarzyszące przeżyciom religijnym wydarzenia kulturalne i przyczyniają się do duchowego ubogacenia i piękna tej uroczystości. Dziękuję Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, nauczycielom, Pani Katechetce Marii Błach i Panu Katechecie Krzysztofowi Błach, młodzieży i dzieciom Publicznej szkoły w Nowym Korczynie za pomoc w organizacji i przygotowanie pięknego przedstawienia ukazującego postać św. Kingi. Dziękuję Uczennicom i Uczniom, biorącym udział w przedstawieniu. Dziękuję Radzie Parafialnej za wszelką pomoc. Dziękuje Pani Doktor Alicji Wesołowskiej za czuwanie nad zdrowiem uczestników uroczystości. Dziękuję Pani Jolancie Motyl za piękną dekorację Kościoła św. Kingi. Dziękuję Orkiestrze, Straży Pożarnej, Policji, Ministrantom, Siostrom Różańcowym z naszej Parafii. Dziękuję Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bogumile Zawada. Dziękuję Paniom ze Stowarzyszenia Korczynianie nad Nidą za wspaniałe posiłki. Dziękuję Paniom z Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej za opiekę nad pielgrzymami i wszelkie formy pomocy. Dziękuję Panom, którzy dekorowali trasę procesji. Dziękuję osobom, które przygotowały bryczkę, dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej parafii, którzy przyozdobili trasę procesji kwiatami i zielonymi gałązkami. Bardzo się to podobało wszystkim uczestnikom. Dziękuję za życzliwość, pomoc i troskę Właścicielom działki, na której znajduje się źródełko. Dziękuję osobom, które przygotowały liturgię. Dziękuję osobom, które brały udział w sprzątaniu Kościoła przed uroczystością. Dziękuję wszystkim, pragnę docenić każdą nawet najmniejszą formę pomocy w przygotowaniu tak pięknej uroczystości. Bóg zapłać. Dziękuję Wszystkim Kapłanom i Pielgrzymom  przybywającym systematycznie na czuwania w pierwsze wtorki miesiąca. Na kolejne czuwanie w naszym Sanktuarium zapraszam w pierwszy wtorek września 2019 r. – czyli 3 września o godzinie 17.00.
ks. Paweł Majewski – kustosz

Zdjęcia wykonała Pani Ligia Płonka i Pani Mariola Lotko