1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia odpustu św. Kingi i pielgrzymki do Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. Dziękujemy Ks. Biskupowi Janowi Piotrowskiemu, który ustanowił Sanktuarium w Nowym Korczynie i objął patronat nad uroczystością. Dziękujemy ks. biskupowi Andrzejowi Kalecie za przewodniczenie Uroczystości i Eucharystię w intencji wszystkich uczestników. Dziękujemy kapłanom, którzy licznie przybyli, pielgrzymując z grupami parafian do naszego sanktuarium z Diecezji Kieleckiej, z Diecezji Tarnowskiej i z różnych stron naszej Ojczyzny. Dziękujemy przedstawicielom Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach – zespołowi „Kerygmat”. Święta Kinga była zawsze wrażliwa na cierpienia i potrzeby drugiego człowieka, chętnie spieszyła z pomocą, dlatego została ogłoszona przez papieża Benedykta XVI Patronką Samorządowców. Dziękujemy przedstawicielom władz państwowych i samorządowych. Mieliśmy zaszczyt gościć Panią Wojewodę Agatę Wojtyszek i Pana Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Andrzeja Bętkowskiego, który sprawował patronat honorowy nad uroczystością oraz Pana Posła Marka Kwitka. Dziękujemy naszym gościom z Węgier z Panem Gergely Szabo – Burmistrzem węgierskiego miasta Kungos, którzy przybyli z rodzinnych stron św. Kingi. Serdeczne podziękowania kierujemy do Pana Burmistrza Nowego Korczyna Pawła Zagaji, który zaangażował się w przygotowanie, przebieg i bardzo dobrą organizację uroczystości. Na ręce Pana Burmistrza składamy podziękowania wszystkim przedstawicielom Urzędu Miasta i Gminy Nowy Korczyn, którzy od lat organizują towarzyszące przeżyciom religijnym wydarzenia kulturalne i przyczyniają się do duchowego ubogacenia i piękna tej uroczystości. Dziękuję Dyrekcji, Gronu Pedagogicznemu, nauczycielom, Pani Katechetce Marii Błach i Panu Katechecie Krzysztofowi Błach, młodzieży i dzieciom Publicznej szkoły w Nowym Korczynie za pomoc w organizacji i przygotowanie pięknego przedstawienia ukazującego postać św. Kingi. Dziękuję Uczennicom i Uczniom, biorącym udział w przedstawieniu. Dziękuję Radzie Parafialnej za wszelką pomoc. Dziękuje Pani Doktor Alicji Wesołowskiej za czuwanie nad zdrowiem uczestników uroczystości. Dziękuję Pani Jolancie Motyl za piękną dekorację Kościoła św. Kingi. Dziękuję Orkiestrze, Straży Pożarnej, Policji, Ministrantom, Siostrom Różańcowym z naszej Parafii. Dziękuję Pani Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury Bogumile Zawada. Dziękuję Paniom ze Stowarzyszenia Korczynianie nad Nidą za wspaniałe posiłki. Dziękuję Paniom z Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej za opiekę nad pielgrzymami i wszelkie formy pomocy. Dziękuję Panom, którzy dekorowali trasę procesji. Dziękuję osobom, które przygotowały bryczkę, dziękuję wszystkim mieszkańcom naszej parafii, którzy przyozdobili trasę procesji kwiatami i zielonymi gałązkami. Bardzo się to podobało wszystkim uczestnikom. Dziękuję za życzliwość, pomoc i troskę Właścicielom działki, na której znajduje się źródełko. Dziękuję osobom, które przygotowały liturgię. Dziękuję osobom, które brały udział w sprzątaniu Kościoła przed uroczystością. Dziękuję także tym, których jeszcze nie wymieniłem, pragnę docenić każdą nawet najmniejszą formę pomocy w przygotowaniu tak pięknej uroczystości. Bóg zapłać.
2. W czwartek 25 lipca 2019 r. zorganizowany będzie przez Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej plener malarski p. h. ,, Pędzlem malowane”. Spotkanie będzie w Rynku Nowego Korczyna o godz. 10.00. Następnie dzieci chętne i młodzież przejdą z opiekunami w grupach do wyznaczonych miejsc, gdzie malować będą zabytki i pejzaże Nowego Korczyna. Na zakończenie ognisko lub grill nad rzeka Nidą. Z prac poplenerowych zorganizowana będzie wystawa, a najlepsze prace będą nagrodzone. Materiały malarskie będą dostępne. O szczegóły można pytać w Punkcie Informacji Turystycznej w Rynku Nowego Korczyna. Przewodnicząca Ligia Płonka.
3. Dziś błogosławieństwo pojazdów po wszystkich Mszach św.
4. Odeszła do Pana + Natalia Misiaszek l. 99. Rodzinie składamy wyrazy głębokiego współczucia. Pogrzeb dziś o 14.15.