1. Ojciec Święty Franciszek i Stolica Apostolska odpowiedzieli na prośbę Pana Burmistrza Pawła Zagai i Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn o ustanowienie Świętej Kingi Patronką Nowego Korczyna. Dlatego Uroczystość na cześć Świętej Kingi przy udziale Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego, przedstawicieli władz Państwowych i Samorządowych, kapłanów i pielgrzymów z Diecezji Kieleckiej oraz z Diecezji Tarnowskiej, Krakowskiej i innych zakątków Polski będzie miała wyjątkowy charakter. W środę po Mszy świętej o godzinie 18.00 odbędzie się próba w ramach przygotowania liturgii na Uroczystość Świętej Kingi. W czwartek na godzinę 10.00 zapraszam mieszkańców Przedmieścia i wszystkich mieszkańców parafii, którzy chcieliby zaangażować się w przygotowanie świątyni do uroczystości na cześć naszej Patronki naszego Miasta – Świętej Kingi 23  lipca 2022 r. Dziękuję za wszelkie działania będące wyrazem miłości i czci, jaką Parafianie Nowego Korczyna od wieków darzą swoją Patronkę – Świętą Kingę.

2. Zwracam się z prośbą o przystrojenie kwiatami trasy procesji według tych odcinków, które były przydzielone poszczególnym miejscowościom i ulicom – proszę o pomoc sołtysów w przypomnieniu mieszkańcom o wykoszeniu trawy i położeniu bukietów polnych kwiatów bezpośrednio przed procesją na poboczach. Flagi będą rozstawiane w piątek – 22.07 o godzinie 15.00. Proszę również o usunięcie dekoracji w sobotę wieczorem, żeby dekoracje nie uległy zniszczeniu.

3. W tym tygodniu czcimy:
 W poniedziałek – Święto św. Benedykta, opata, patrona Europy.
 We wtorek – św. Brunona Bonifacego z Kwerfurtu, biskupa i męczennika.
 w środę – św. pustelników Andrzeja Świerada i Benedykta.
 W piątek – św. Bonawentury, biskupa i doktora Kościoła.
 W sobotę – Najświętszej Maryi Panny z Góry Karmel.