1. W dniu 22 lipca 2023 r. odbędzie się IX Diecezjalna Pielgrzymka do Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie przeżywana pod hasłem: „Wierzę w Kościół Chrystusowy”. W dniu 14 czerwca 2021 r. Stolica Apostolska ogłosiła Świętą Kingę Patronką Miasta Nowego Korczyna przed Bogiem. Dlatego dni 22, 23 i 24 lipca 2023 roku będą przeżywane w parafii Świętej Trójcy w Nowym Korczynie bardzo uroczyście jako Kingonalia czyli Dni Świętej Kingi.

2. W dniu 22 lipca o godzinie 11.00, w sobotę, odbędzie się modlitwa przy źródełku Świętej Kingi z udziałem, Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego, Kapłanów, Przedstawicieli władz Państwowych i Samorządowych, zaproszonych Gości, Pielgrzymów i Mieszkańców Parafii. Następnie uczestnicy przejdą w Procesji do Kościoła pw. Świętego Stanisława Biskupa i Męczennika, w którym znajduje się Diecezjalne Sanktuarium Świętej Kingi. Około godziny 11.30 będzie możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Młodzież z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie w strojach nawiązujących do średniowiecza odczyta historyczny dokument: „Akt Lokacyjny Nowego Miasta Korczyn” i przypomni treść dokumentu, w którym Stolica Apostolska ogłosiła Świętą Kingę Patronką naszego Miasta. O godzinie 12.00 Ks. Biskup Jan Piotrowski – Pasterz Diecezji Kieleckiej będzie przewodniczył Eucharystii koncelebrowanej przez wielu kapłanów z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej i Archidiecezji Krakowskiej, którzy przybędą do Sanktuarium z grupami pielgrzymów. W uroczystości wezmą udział przedstawiciele władz państwowych i samorządowych, którym patronuje Święta Kinga – Patronka Samorządowców, Pan Burmistrz Nowego Korczyna Paweł Zagaja, Przedstawiciele Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn, „Towarzystwo Miłośników Ziemi Korczyńskiej”, Stowarzyszenie KGW „Korczynianie nad Nidą”, Straż Pożarna. Podczas procesji usłyszymy Orkiestrę im. Jana III Sobieskiego. Za oprawę muzyczną Eucharystii odpowiada Pani Angelika Wojcieszak. Serdecznie zapraszamy do udziału w tej szczególnej Pielgrzymce i Uroczystości Odpustowej na cześć Świętej Kingi wszystkich kapłanów, mieszkańców Nowego Korczyna, okolicznych parafii oraz pielgrzymów z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej, Archidiecezji Krakowskiej i z różnych stron Polski. W dniu 22 lipca 2023 r. od godziny 9.00 do 10.30 będzie możliwość zwiedzania Sanktuarium i Nowego Korczyna. Zgłaszanie grup pielgrzymkowych telefonicznie pod nr. 413771030 lub oraz przy pomocy poczty elektronicznej do 21 lipca 2023 r. pielgrzymka@sanktuariumkingi.pl.

3. W drugim dniu 23 lipca w Niedzielę będziemy czcić Świętą Kingę Patronkę Miasta Nowy Korczyn podczas Mszy Świętych, a od godziny 16.00 odbędą się przedstawienia i koncerty na które zaprasza Pan Burmistrz Miasta i Gminy Nowy Korczyn Paweł Zagaja, Biblioteka Centrum Kultury oraz Rada Miasta i Gminy Nowy Korczyn. Początek o godzinie 16.00 w Muszli Koncertowej. Szczegółowy plan na plakatach i stronach internetowych.

4. W trzecim dniu – 24 Lipca – w poniedziałek przypada według kalendarza liturgicznego Odpust Świętej Kingi, Patronki Miasta Nowy Korczyn. Msze Święte w Diecezjalnym Sanktuarium Św. Kingi o godzinie: 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. Serdecznie zapraszamy.

5. Zwracam się z prośbą o przystrojenie kwiatami trasy procesji według tych odcinków, które były przydzielone poszczególnym miejscowościom i ulicom – proszę o pomoc sołtysów w przypomnieniu mieszkańcom o wykoszeniu trawy i położeniu bukietów polnych kwiatów bezpośrednio przed procesją na poboczach. Flagi będą rozstawiane w piątek – 21.07 o godzinie 15.00. Proszę również o usunięcie dekoracji w sobotę wieczorem, żeby dekoracje nie uległy zniszczeniu.

6. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej, „Niedzieli” i „Gościa Niedzielnego”.

7. W sobotę przypada także Święto św. Marii Magdaleny.