1. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy zaangażowali się w przygotowanie i owocne przeżycie Uroczystości na cześć Św. Kingi Patronki Miasta Nowy Korczyn i IX Diecezjalnej Pielgrzymki do naszego Sanktuarium. Dziękujemy Ks. Biskupowi Janowi Piotrowskiemu – Pasterzowi naszej Diecezji, który przewodniczył Uroczystości. Dziękujemy Kapłanom z naszego Dekanatu z ks. Dziekanem Markiem Małczęciem oraz Kapłanom z Diecezji Kieleckiej, Tarnowskiej i Archidiecezji Krakowskiej. Dziękujemy Orkiestrze Jana III Sobieskiego, Straży Pożarnej, Kołu Gospodyń Wiejskich – Korczynianie Nad Nidą, Pani Organistce Angelice Wojcieszak, Chórowi, Towarzystwu Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Ministrantom, Sołtysom i wszystkim, którzy brali udział w dekorowaniu trasy procesji, sztandarami, kwiatami, wykaszaniu trawy na trasie. Dziękujemy Pani Zachariasz za troskę o źródełko św. Kingi. Dziękujemy Panu Burmistrzowi Pawłowi Zagaja, Posłom i Parlamentarzystom Panu Krzysztofowi Lipcowi i Panu Czesławowi Siekierskiemu. Dziękujemy Dyrekcji i Nauczycielom Zespołu Szkolno Przedszkolnego w Nowym Korczynie, Katechetom, Dzieciom i Młodzieży, która brała udział w uroczystości. Dziękujemy przedstawicielom mediów, Dziennikarzom Polskiego Radia Kielce, Pani Marcie Gajda Kruk za relacje z uroczystości. Dziękujemy Pani Jolancie Motyl, Panu Kościelnemu, osobom, które posprzątały Kościół. Dzięki wysiłkowi bardzo wielu osób z naszej Parafii ta Uroczystość była dla wszystkim pięknym i głębokim przeżyciem. Trudno byłoby nawet wymienić wszystkich, którym trzeba podziękować. Dlatego jeszcze raz składam serdeczne Bóg Zapłać osobom zaangażowanym w przygotowanie i przeżycie tej Uroczystości. Dziś jeszcze będą trwały obchody na cześć naszej Patronki, przedstawienia i Koncerty zorganizowane przez Pana Burmistrza Pawła Zagaję , Miasto i Gminę Nowy Korczyn od godziny 16.00 w muszli Koncertowej.

.

2. Dzień Odpustu Św. Kingi będzie także uroczyście obchodzony w naszej Parafii jutro 24 lipca, zgodnie z dokumentem Stolicy Apostolskiej, ustanawiającym Św. Kingę Patronką Miasta Nowy Korczyn. Juro Msze św. o godzinie 7.00, 9.00, 11.00 i 18.00. Dziękuję za wszelkie działania będące wyrazem miłości i czci, jaką Parafianie Nowego Korczyna darzą swoją Patronkę – Świętą Kingę.

3. W tym tygodniu czcimy także:

 We wtorek, 25.07 – Święto Św. Jakuba Apostoła.
 W środę, 26.07 – wspomnienie św. Joachima i Anny, rodziców NMP.
 W sobotę, 29.07 – Świętych Marty, Marii i Łazarza.
 w przyszłą niedzielę 30.07, czcimy Św. Krzysztofa, Patrona Kierowców. Ofiary w tym dniu składane są przeznaczone na misje. Po każdej Mszy św. odbędzie się błogosławieństwo pojazdów.