W dniach 7 i 8 sierpnia 2022 r. gościliśmy w naszej Parafii 45 Rzeszowską Pieszą Pielgrzymkę na Jasną Górę. W tym roku Pielgrzymi zmierzają do Częstochowy pod hasłem „Posłani z Maryją”. W dniu 8 sierpnia, w poniedziałek o godzinie 8.00, przed Kościołem pod wezwaniem Świętej Trójcy w Nowym Korczynie odbyła się Eucharystia, której przewodniczył Ks. Biskup Krzysztof Chudzio z Przemyśla. Ks. Biskup wygłosił także homilię. Szczególnym wzorem wiary jest dla nas patron dzisiejszego dnia św. Dominik, który był wyjątkowo zasłuchany w Słowo Boże. Nosił zawsze przy sobie i nieustannie czytał Ewangelię według św. Mateusza i Listy Św. Pawła, mówił Ks. Biskup. W rozważaniu Słowa Bożego odkrywamy prawdziwy wymiar ludzkiej wolności. W odczytanym fragmencie Ewangelii słyszeliśmy o tym, że Jezus  polecił Piotrowi zapłacić podatek wyłowioną z jeziora monetą, aby nie wzbudzać zgorszenia. Bóg obdarzył nas darem wolności i od każdego z nas zależy jak będziemy z tego daru korzystać. Słuchając Słowa Bożego i wypełniając wolę Boga naśladujemy św. Dominika i św. Pawła i właściwie realizujemy powołanie do życia w wolności.

W koncelebrowanej Eucharystii wziął udział także Ks. Biskup Edward Białogłowski, który w tym roku obchodzi 50-lecie Święceń Kapłańskich. Życzymy Ks. Biskupowi zdrowia, wielu łask Bożych, opieki Maryi oraz Patronki Miasta Nowy Korczyn, Świętej Kingi.

Pielgrzymkową  Mszę Świętą koncelebrował także Ks. Prałat Marian Janus, który jest ogólnopolskim koordynatorem Jasnogórskich Pielgrzymek. Wcześniej przez wiele lat Ks. Prałat był Dyrektorem Kieleckiej Pieszej Pielgrzymki na Jasną Górę. Na zakończenie Mszy Świętej skierował słowo do Pielgrzymów, zachęcając wszystkich do modlitwy i wytrwałego pielgrzymowania do Jasnogórskiej Pani, która od wieków obdarza wszystkich swoimi łaskami.

W Eucharystii uczestniczyło wielu Kapłanów, Siostry Zakonne i licznie zgromadzone osoby świeckie, pielgrzymi i mieszkańcy naszej Parafii.

Najświętsza Maryjo, Matko, która darzysz miłością wszystkie swoje dzieci, spraw, abyśmy każdego dnia odkrywali na nowo, że jesteśmy z Tobą posłani, aby nieść innym dar pokoju, miłości, wolności i świadectwo wiary.

ks. Paweł Majewski