SANKTUARIUM ŚW. KINGI2018-12-26T08:16:32+02:00

Sprawozdanie z V Diecezjalnej Pielgrzymki do Sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie – Kingonalia 2019.

Po raz piąty mieszkańcy Nowego Korczyna i licznie przybyli pielgrzymi wspólnie przeżyli kolejną pielgrzymkę do sanktuarium św. Kingi. Już od wczesnych godzin rannych goście witani byli przy kościele p.w. św. Stanisława Bpa i M. przez przedstawicieli Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Następnie pod opieką przewodników chętni zwiedzali zabytki Nowego Korczyna. O

V Pielgrzymka do Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi i Odpust – Kingonalia 2019 – 20.07.2019 r. – podziękowania.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy przyczynili się do owocnego przeżycia odpustu św. Kingi i pielgrzymki do Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. Dziękujemy Ks. Biskupowi Janowi Piotrowskiemu, który ustanowił Sanktuarium w Nowym Korczynie i objął patronat nad uroczystością. Dziękujemy ks. Biskupowi Andrzejowi Kalecie za przewodniczenie Uroczystości i Eucharystię w intencji