Czerwcowe czuwanie ku czci św. Kingi zbiegło się z wielkim wydarzeniem, jakim jest dla parafian Nowego Korczyna peregrynacja obrazu św. Józefa. Od soboty 29 maja w Kościele parafialnym p.w. Trójcy Świętej wierni uczestniczą w Mszach świętych i czuwaniach modlitewnych, oddając cześć Opiekunowi Świętej Rodziny.
1czerwca 2021, o godz. 17.00 członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej poprowadzili spotkanie modlitewne przed cudownym obrazem św. Józefa. Uczestnicy spotkania odmówili litanię do św. Józefa, wierni mogli wsłuchać się w treść pięknych rozważań.
Kolejna część czuwania odbyła się tradycyjnie w sanktuarium św. Kingi. Ks. Paweł Majewski, kustosz nowokorczyńskiego sanktuarium poświęcił sól i wodę oraz odczytał litanię do św. Kingi. Litanię do Najświętszego Serca Pana Jezusa i modlitwę różańcową poprowadziły uczennice Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie. Do rozważań dołączone zostały prośby i podziękowania, z którymi przybyli czciciele św. Kingi.
Sercem każdego spotkania jest uroczysta Eucharystia, w której uczestniczyli licznie przybyli tego wieczoru kapłani diecezji tarnowskiej i diecezji kieleckiej. Mszy św. przewodniczył ks. Tomasz Moskal z parafii Solec Zdrój. Eucharystię koncelebrowali: ks. profesor Ryszard Banach, ks. prałat Władysław Szyrszeń, ks. Marian Kujda – proboszcz z Borusowej, który przybył na czuwanie wraz z parafianami, ks. Stanisław Krawczyk, ks. Tadeusz Skura, ks. Mateusz Migacz, ks. Marek Małczęć i ks. Paweł Majewski. Sakrament Pokuty i Pojednania sprawował ks. Stanisław Kondrak, kustosz Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu, który zaprosił uczestników czuwania do Szczaworyża na czuwanie 9 czerwca o 18.30. W homilii ks. profesor Ryszard Banach przybliżył postać św. Faustyny oraz jej liczne podobieństwa do św. Kingi, z których warto podkreślić wrażliwość na drugiego człowieka, miłosierdzie wobec bliźnich i otwarcie serca na Słowo Boże. Wprowadzenie do modlitwy Apelu Jasnogórskiego skierował do wiernych ks. Paweł Majewski. Podziękował za przybycie wszystkim czcicielom św. Kingi oraz zaprosił na Diecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Kingi, która odbędzie się 24 lipca 2021 r.
Maria Błach, ks. Paweł Majewski
Foto Ligia Płonka