We wtorek, 5 września 2023 r., odbyło się po raz 81 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji uczestnicy przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Śpiewaliśmy także pieśni ku czci Świętej Kingi. Powierzaliśmy opiece naszej Patronki młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Po śpiewie pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody, soli i Litania do Patronki naszego miasta – Świętej Kingi.

Podczas różańca powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie dzieci i młodzież, rozpoczynającą nowy rok szkolny prosząc o dobre wyniki w nauce. O godzinie 19.00 rozpoczęliśmy Eucharystię, którą koncelebrowali kapłani : Ks. Dziekan Marek Małczęć, ks. proboszcz Marek Wesołowski, ks. proboszcz Stanisław Kondrak i ks. kustosz Paweł Majewski. W przygotowaniu Liturgii Słowa uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

W odczytanej Ewangelii usłyszeliśmy, że «… słowo Jezusa było pełne mocy» . (Łk 4, 32). Ten Bóg, który przez swoje słowo stworzył świat i swoją obietnicą zapowiedział zbawienie, teraz sam staje się dla nas ciałem, wchodzi w komunię z nami i w sposób definitywny zbawia nas. Cała moc Boga stworzyciela i zbawiciela zawiera się w słowie Jezusa. Jeśli Go słuchamy, jeszcze dziś możemy dokonać nowego wyjścia z niewoli i możemy stać się nowymi stworzeniami. Jego Słowo rodzi nas dziś na nowo i zwycięża zło. ,,Słowo Boże jest bowiem żywe i skuteczne, ostrzejsze niż wszelki miecz obosieczny … ” (Hbr 4, 12n) Kiedy Słowo zostaje wypowiedziane, Bóg „otwiera serce”, abyśmy mogli je uważnie słuchać i okazać mu nasze posłuszeństwo (Dz 16, 14). Jeśli na Słowo odpowiemy posłuszeństwem, staje się ono ,,pochodnią dla nóg moich” (Ps 119, 105). Ewangelia stawia nas wobec Słowa, które posiada tę władzę, stawia nas twarzą w twarz z Jezusem. Posłuszeństwo Jego słowu sprawia, że dziś doświadczać możemy Jego rzeczywistości i dziś stajemy się Jemu współcześni. Wzorem posłuszeństwa Bożemu Słowu jest dla nas Święta Kinga.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 42 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszam na kolejne czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 3 października 2023 r.

ks. Paweł Majewski
Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

Foto Ligia Płonka