We wtorek, 3 października 2023 r., odbyło się po raz 82 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji uczestnicy przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Śpiewaliśmy także pieśni ku czci Świętej Kingi. Powierzaliśmy opiece naszej Patronki młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Po śpiewie pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody, soli i Litania do Patronki naszego miasta – Świętej Kingi.

Podczas różańca powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie dzieci i młodzież, w rozpoczętym nowym roku szkolnym, prosząc o dobre wyniki w nauce. O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą koncelebrowali kapłani : Ks. Dziekan Marek Małczęć, ks. proboszcz Marek Wesołowski, ks. proboszcz Stanisław Kondrak i ks. kustosz Paweł Majewski. W przygotowaniu Liturgii Słowa uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

Homilię wygłosił Ks. Pułkownik Marek Wesołowski – proboszcz Parafii Strożyska, który przypomniał nam jak wielkie znaczenie w historii Polski miała Najświętsza Maryja Panna. Maryja, którą w szczególny sposób otaczamy czcią w tym miesiącu, odmawiając modlitwę różańcową jest Królową Polski. W historii naszej Ojczyzny było wiele takich wydarzeń, w których dostrzegamy Jej matczyną obecność i opiekę. Maryja wspierała nasz naród w odzyskiwaniu niepodległości i w jej obronie. Wystarczy wspomnieć obronę Jasnej Góry przed Szwedami w 1655 r. czy zwycięską bitwę Warszawską w 1920 r. Wielokrotnie w naszej historii doświadczaliśmy opieki Maryi. Także Święta Kinga, nasza Patronka była czcicielką Najświętszej Maryi Panny. Świadczy o tym zwyczaj sprawowania Mszy Świętej na cześć Najświętszej Maryi Panny w okresie Adwentu, zwanej „Roratami”, podczas której odczytywano ewangelię o zwiastowaniu, zapoczątkowany z inicjatywy Świętej Kingi na zamku w Krakowie. Życie Świętej Kingi było przepełnione naśladowaniem Maryi i oddawaniem Jej czci.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 43 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszam na kolejne czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 7 listopada 2023 r.

ks. Paweł Majewski
Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

Foto Ligia Płonka