We wtorek, 7 listopada 2023 r., odbyło się po raz 83 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. O godzinie 17.00 rozpoczęliśmy Adorację Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji uczestnicy przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Śpiewaliśmy także pieśni ku czci Świętej Kingi. Powierzaliśmy opiece naszej Patronki wszystkie nasze intencje, szczególnie młodzież przygotowującą się do Sakramentu Bierzmowania. Po śpiewie pieśni „Gaude Mater Polonia” odbyło się błogosławieństwo wody, soli i Litania do Patronki naszego miasta – Świętej Kingi.

Podczas różańca, który prowadziły Panie z Koła Różańcowego w Nowym Korczynie, powierzaliśmy Najświętszej Maryi Pannie zmarłych z naszych rodzin. O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii, którą koncelebrowali kapłani : Ks. proboszcz Marek Wesołowski, ks. proboszcz Stanisław Kondrak i ks. kustosz Paweł Majewski. W przygotowaniu Liturgii Słowa uczestniczyli członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.

Odczytany podczas Mszy Świętej fragment Ewangelii mówi o uczcie. (Łk 14. 15-24). W poprzedzającym kontekście Jezus, zaproszony na obiad przez faryzeusza, próbuje uzdrowić go z wodnej puchliny, aby był w stanie przyjąć zaproszenie na ucztę królestwa Bożego. Pouczenie skierowane jest do faryzeusza, który gnieździ się w uczniu, ażeby jego „spożywanie chleba” w szabat stało się „spożywaniem chleba” w królestwie Bożym. Tłem, które pozwala zrozumieć słowa Jezusa jest tutaj Ostatnia Wieczerza. On wybrał ostatnie miejsce, my zaś wybierając ostatnich, wybieramy Jego. Słowo Boże mówi o tym, dlaczego Bóg wybiera ostatnich. Otóż podczas gdy pierwsi odmawiają, ci przyjmują zaproszenie. Drzwi uczty ciasne i zamknięte dla sytego, stoją otworem dla nieszczęśnika, który jest głodny. Przedstawia się tu powody odmowy: posiadanie, handel, przyjemności. (Łk 14. 18-20). Uczta jednak została przygotowana i musi być wykorzystana. Skoro pierwszy zaproszony, sprawiedliwy Izrael Prawa, nie przychodzi, zaproszenie przyjmą ostatni i odrzuceni, których Jezus otacza swą opieką. Jako że wciąż jest miejsce zaproszenie zostanie rozciągnięte na pogan. Można tu dostrzec trzy momenty historii zbawienia. Pierwszy to czas Prawa, które nikogo nie zbawia, ale prowadzi do Pana, ukazując grzech. Drugi to czas Jezusa, bardzo krótki, prowadzący do zbawienia, tych, którzy mieli jakieś przeszkody. Trzeci to czas Kościoła, w którym wykluczeni, czyli poganie, są wręcz przymuszani do wejścia. Ucztą królestwa Bożego jest zbawienie. Na pytanie czy „tylko nieliczni będą zbawieni” (Łk 13, 23), Jezus odpowiada, że wszyscy są wezwani i to w trzech różnych momentach. W domu Ojca jest zawsze miejsce, dopóki wszystkie Jego dzieci nie zasiądą do stołu. On nie wyłącza nikogo. Wyklucza się tylko ten, kto sam odmawia. Dlatego zamiast pierwszych, którzy odmówili, zaproszenie przyjmą inni. Święta Kinga jest dla nas wzorem przyjmowania zaproszenia na Eucharystię, którą Kościół celebruje z radością i prostotą serca.

Naszą modlitwę w Sanktuarium zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Jasnogórskie Sanktuarium. Uczestnicy otrzymali także kolejny, 44 numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszam na kolejne czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi 5 grudnia 2023 r.

ks. Paweł Majewski
Kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.

Foto Ligia Płonka