Już po raz 44 zwyczajowo, czciciele św. Kingi przybyli do sanktuarium św. Patronki, do Nowego Korczyna, aby wspólnie uczcić Jej relikwie. Tym razem mroźnym wieczorem, 3 grudnia 2019 r. wszystkich przybyłych pielgrzymów i parafian powitał kustosz sanktuarium ks. Paweł Majewski – proboszcz Parafii p. w. Świętej Trójcy. Nawiązał do czasu adwentu, który w tym roku rozpoczyna się od niedzieli 1 grudnia i trwa przez 4 tygodnie. Adwent to czas przygotowań do Świąt Bożego Narodzenia. Jest to okres wzmożonego oczekiwania na przyjście na świat Jezusa Chrystusa. Nie jest to jednak czas pokuty, lecz radosne oczekiwanie, obfitujące w zwyczaje i symbole. Adwentowe czytania dotyczą dramatycznych nawoływań proroków , którzy zachęcają do nawrócenia, podkreślają zbliżający się kres czasu i ostateczne nastanie Królestwa Bożego. W każdej Mszy św. padają słowa: ,, abyśmy zawsze wolni od grzechu i bezpieczni od wszelkiego zamętu, pełni nadziei oczekiwania przyjścia naszego Pana Jezusa Chrystusa”. Wystrój świątyni p. w. św. Stanisława właśnie obfitował w te adwentowe symbole. Ołtarz główny zdobiły wieńce adwentowe, uwite z gałązek choinki, przyozdobione 4 świecami, które wyobrażają 4 niedziele adwentowe. Pierwsza świeca to symbol pokoju, druga wiary, trzecia miłości i czwarta – nadziei. Kalendarz adwentowy – odliczanie dni od pierwszego dnia adwentu do Wigilii Bożego narodzenia i przyjście Pana. Obok wieńców stały lampiony adwentowe, lampki w kształcie czworoboku zamkniętego, którego ścianki przypominają gotyckie witraże. Światełka te w przeszłości oświetlały dzieciom drogę do kościoła na roraty, czyli nabożeństwo odprawiane podczas adwentu bardzo wcześnie rano, jeszcze przed wschodem słońca. Dekoracja przy ołtarzu bocznym, tym razem poświęcona była postaci wielkiego prymasa Polski, Sługi Bożego kardynała Stefana Wyszyńskiego. W tym roku, w okresie adwentu poznajemy osobę, życie duchowe, tego wielkiego Polaka, który oczekuje na beatyfikację. Hasłem przewodnim są słowa: ,, Radujcie się Pan jest blisko!”. Także ołtarz poświęcony św. Kindze był pięknie przyozdobiony białym różami, które niegdyś św. Patronka przebywając na zamku w Nowym Korczynie osobiście hodowała i przyozdabiała nimi kościół p. w. św. Mikołaja, w którym często modliła się całymi nocami. W tak niecodziennej atmosferze ks. Paweł Majewski wraz z wiernymi odśpiewał pieśń, „Gaude Mater Polonia”, po czym podawał wszystkim relikwie św. Kingi do ucałowania. Pomimo zimna i ciemności do korczyńskiego sanktuarium zawitali także młodzi czciciele swojej Patronki i nawiązali do patriotycznych wydarzeń p. h. „ Ojczyzna – Wolność – Niepodległość ‘’ .
W montażu słowno-muzycznym, przygotowanym z okazji obchodów 101. Rocznicy Wyzwolenia Narodowego, zgodnie z adwentowym symbolem pokoju, głośno wybrzmiały również słowa zapadające w pamięci Polaków: Bóg, Honor, Ojczyzna, Święty Krzyż i Orzeł Biały. A stało się to wszystko za pięknym śpiewem i recytacją młodych artystów z Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie: Natalii Nowak, Emilii Kornaś, Antoniny Stefańskiej, Emilii Jasiak, Zuzanny Kaczmarczyk, Weroniki Kaczmarczyk, Bartłomieja Piotrowskiego, Dawida Juszczyka pod kierunkiem pani polonistki Barbary Bonar. Obsługę techniczną i nagłośnienie zapewnił pan katecheta Krzysztof Błach. Po tych wzruszających chwilach dedykowanych naszej Wolnej Ojczyźnie, po poświęceniu soli, tym razem pani Teresa Krupska odczytała fragment z życiorysu św. Kingi, dotyczący cudów, które towarzyszyły życiu Świętej. Te interesujące, comiesięczne urywki przygotowuje pani Halina Wilk. Po rozdaniu soli wiernym, Panie ze Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą: Marta Misterka, Justyna Jaroszek, Patrycja Misterka, Anna Naporowska i Jolanta Motyl prowadziły modlitwę do świętej Kingi. Adorację Najświętszego Sakramentu poprowadził ks. Paweł Majewski. Różaniec obfitował w prośby wiernych o wstawiennictwo św. Kingi i modlitwy do Boga o pomoc w różnych trudnych sprawach życiowych, dotyczących kłopotów rodzinnych i spraw zdrowotnych. Tym razem coraz częściej przewijały się także podziękowania za otrzymane łaski za wstawiennictwem św. Patronki. Duża część wiernych przystąpiła do spowiedzi, co świadczy o tym, że sakramenty spowiedzi i komunii św. stały się nieodłącznym elementem dobrego przeżywania obecności św. Kingi w korczyńskim sanktuarium. Kulminacyjną godziną czuwania była uroczysta Msza św., której przewodniczył ks. prałat Władysław Szyrszeń, przybyły z Parafii Borusowa. Eucharystię koncelebrowali kapłani: ks. Andrzej Kwaśniewski z parafii Chęciny, ks. Marek Wesołowski proboszcz z parafii Strożyska, ks. Marian Kujda – proboszcz parafii Borusowa, ks. Mateusz Migacz – wikariusz z parafii Otwinów, ks. Paweł Majewski – gospodarz modlitewnego spotkania. Oprawę liturgiczną poprowadzili członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Homilię wygłosił ks. dr Andrzej Kwaśniewski. W swoim kazaniu nawiązał do ważnego czasu adwentu, do czasu oczekiwania na przyjście na świat Jezusa Chrystusa i czterotygodniowego okresu przygotowań do świąt Bożego Narodzenia. Zgodnie z adwentowymi przesłaniami i Słowem Bożym, przygotowania adwentowe powinny nas uczyć o sądzie ostatecznym. W tym czasie powinniśmy czynić dobre uczynki i odbywać pokutę oraz zgłębiać tajemnice Boga. W czasie Świąt Bożego Narodzenia zbliżamy się do Boga, który przybrał postać ludzką i przybył do nas, aby wybawić nas z grzechu. Objawił się nam, abyśmy wszyscy mieli świadomość, że staniemy na sądzie ostatecznym, któremu wszyscy podlegamy. Nawiązał do średniowiecznych rorat, które powstały na Wawelu za czasów św. Kingi. Jest to liturgia sprawowana po dzień dzisiejszy i jedyna na całym świecie, podobnie jak opłatek, którym jak chlebem dzielimy się w czasie Świąt Bożego Narodzenia. Apel Jasnogórski poprowadził ks. Mateusz Migacz. Ks. Paweł Majewski dziękując wszystkim przybyłym na modlitwę księżom, pielgrzymom z Nowego Korczyna i okolicy, Borusowej i innych miejscowości zza Wisły, podkreślił wagę i rolę słowa zawartego w drugim numerze pisma Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie ,, Szczypta soli”. W grudniowym, przedświątecznym numerze redaktor, kustosz Paweł Majewski: zamieścił Litanię do Świętej Kingi, List z Klasztoru Świętej Kingi od Ksieni Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu z całą Wspólnotą, Rozważanie na miesiąc adwentowy, sprawozdanie z poprzedniego czuwania, które odbyło się w dniu 5 listopada 2019 r. oraz pieśń o św. Kindze, rozpoczynającą się słowami :
,, Jak jutrzenka nad Nowym Korczynem
Twoje imię przynosi sercom blask”.
Zachęcił także do kolejnego czuwania po Nowym Roku. które odbędzie się 7 stycznia 2020 r. o godz. 17.00 jak zwykle w kościele p. w. św. Stanisława w Nowym Korczynie.
Autorka tekstu i fotografii Ligia Płonka