„Zwiastuję wam radość wielką,
dziś narodził się nam Zbawiciel,
którym jest Jezus Chrystus”.

Z okazji przeżywanej Uroczystości Narodzenia Pańskiego życzę wszystkim Mieszkańcom naszej Parafii pw. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie i Gościom, aby radość, którą przyniosło na świat Dziecię Jezus rozproszyła wszelki smutek, aby miłość, którą objawia Dzieciątko pomagała w codziennych zmaganiach, w dźwiganiu krzyża zadań i obowiązków, w budowaniu wspólnoty opartej na  pojednaniu i przebaczeniu. Niech Duch Święty obdarzy wszystkich swoimi darami. Niech Święta Kinga Patronka naszego Diecezjalnego Sanktuarium w Nowym Korczynie otoczy nas swoją opieką.

Ks. Paweł Majewski

Boże Narodzenia 25 grudnia 2019 r.