Trzydzieste dziewiąte czuwanie ku czci św. Kingi, które odbyło się 7 maja 2019 r. rozpoczęło się ucałowaniem relikwii Świętej. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, przybliżyli wiernym życiorys świętej Kingi, i św. Stanisława biskupa, męczennika w przeddzień jego uroczystości. Teksty przygotowała p. Ligia Płonka.
Adorację Najświętszego Sakramentu poprzedziło poświęcenie soli, którą zgodnie z tradycją zebrani zabierają dla siebie i dla osób, które w czuwaniu nie mogły uczestniczyć. Następnie pielgrzymi i parafianie włączyli się do wspólnego odmówienia litanii do św. Kingi, modlitw w różnych intencjach oraz modlitwy różańcowej, przeplatanej licznymi podziękowaniami i prośbami, z którymi przybyli czciciele św. Kingi. Modlitwy przygotowały panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą.
Najważniejszym wydarzeniem każdego czuwania jest uroczysta Eucharystia, na którą przybywa wielu kapłanów oraz pielgrzymów zarówno z diecezji kieleckiej jak i tarnowskiej. Podczas majowego spotkania Mszy świętej przewodniczył ks. infułat Władysław Kostrzewa. Koncelebrowali: Ks. Profesor Ryszard Banach z Tarnowa, ks. dr Andrzej Kwaśniewski, który wygłosił homilię, ks. Stanisław Krawczyk, Ks. Marek Wesołowski, ks. dziekan Marek Małczęć, ks. prałat Kazimierz Starzec z Nowego Sącza, ks. Józef Kuchta z Róży koło Mielca, ks. Józef Mróz z Borowej koło Mielca i ks. Kustosz sanktuarium św. Kingi w Nowym Korczynie. Ks. Kan. Marek Wesołowski ze Strożysk skierował do wiernych słowo przed Apelem Jasnogórskim. Liturgię słowa przygotowali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Ks. Kustosz Paweł Majewski podziękował wszystkim, którzy tak licznie przybywają do nowokorczyńskiego sanktuarium oraz zaprosił na kolejne czuwanie, które odbędzie się 4 czerwca 2019 r. Pielgrzymka z racji Odpustu Świętej Kingi odbędzie się w dniu 20 lipca 2019 r.

Maria Błach, fot. Ligia Płonka