W niedzielę 22 sierpnia 2021 r. o godzinie 16.00, przy udziale władz samorządowych naszej Gminy, Pana Burmistrza, Przewodniczącej Rady Gminy Kazimiery Gołdyn oraz Rady Gminy Nowy Korczyn, rozpoczęła się Uroczystość Dożynkowa w Kościele Świętej Trójcy, podczas której odbyło się błogosławieństwo wieńców dożynkowych Gminy Nowy Korczyn. W czasie tej Eucharystii prosiliśmy, jednocząc się we wspólnej modlitwie, o Boże błogosławieństwo, zdrowie, opiekę Maryi i obfite plony dla wszystkich rolników naszej Gminy. Delegacje wszystkich miejscowości Gminy Nowy Korczyn tradycyjnie przygotowały wieńce dożynkowe, które zostały także nagrodzone podczas konkursu na najpiękniejszy tegoroczny wieniec dożynkowy. W tym roku Stolica Apostolska, w odpowiedzi na prośbę Pana Burmistrza i uchwałę Rady Miasta i Gminy Nowy Korczyn, ustanowiła Świętą Kingę Patronką Miasta Nowy Korczyn. To historyczne wydarzenie znalazło swoje odbicie także w tegorocznym wieńcu dożynkowym, w którym mieszkańcy miasta umieścili wizerunek swojej Patronki. Przez wstawiennictwo Świętej Kingi, która jest nazywana Mądrą Matką naszej Ojczyzny prosiliśmy Boga o potrzebne łaski dla wszystkich rolników naszej Gminy i ich rodzin. Poświęcone także zostały chleby upieczone z tegorocznych zbiorów. Po uroczystej Eucharystii, przy akompaniamencie Orkiestry im. Jana III Sobieskiego orszak dożynkowy udał się na miejsce, w którym tradycyjnie odbywa się dalsza część dożynkowej uroczystości. Obfity poczęstunek dla wszystkich uczestników  dożynek przygotowały Panie z  Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, z Koła Gospodyń Wiejskich Korczynianie nad Nidą oraz Panie należące do Kół Gospodyń Wiejskich z poszczególnych miejscowości naszej Gminy. Następnie zgodnie z tradycją rozpoczęła się zabawa taneczna, która podkreśliła radość dożynkowej uroczystości.