1. Dziś przypada pierwsza niedziela Wielkiego Postu. W każdy piątek Wielkiego Postu o godzinie 15.30 odbędzie się „Droga Krzyżowa”. W każdą niedzielę Wielkiego Postu po Mszy Świętej o godzinie 12.00 – nabożeństwo „Gorzkich Żali”. Za udział w nabożeństwie „Gorzkich Żali” w Wielkim Poście oraz za odprawienie „Drogi Krzyżowej” można uzyskać odpust zupełny pod zwykłymi warunkami.

2. Ze względu na epidemię zamiast tradycyjnych rekolekcji odbędzie się „Wielkopostny Dzień Spowiedzi”, który przypada 10 marca w środę. Codziennie przed każdą Mszą Świętą mamy możliwość przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania czyli do „spowiedzi”. Nie odkładajmy „spowiedzi” na ostatnią chwilę przed Świętami.

3. Spotkanie kandydatów do sakramentu bierzmowania i ich rodziców przy zachowaniu wymagań sanitarnych odbędzie się w przyszłą niedzielę, 28.02, po Mszy św. o godzinie 10.00.

4. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej.

5. Pamiętajmy o przestrzeganiu zasad sanitarnych.