1. Niedziela Miłosierdzia Bożego, obchodzona w tym roku 16 kwietnia, to Święto Patronalne Caritas. Tradycyjnie w parafiach zorganizowano zbiórkę do puszek na cele charytatywne. Zebrane środki będą przekazane Caritas w Kielcach.
 2.  W przyszłą niedzielę odbędzie się w naszej parafii Dzień Seminaryjny. Naszą modlitwą i ofiarą będziemy wspierać Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, modląc się o powołania do kapłaństwa i życia zakonnego.
 3. W najbliższą niedzielę – 23 kwietnia przypada także VII Narodowe Czytanie Pisma Świętego, pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, które rozpoczyna „Tydzień Biblijny”. Dzieło Biblijne imieniem św. Jana Pawła II, prowadzące apostolat biblijny w Polsce służy obudzeniu i umocnieniu wiary w Kościół, bo zaczynamy wątpić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas grzesznych z myślą o naszym zbawieniu. Naszą biblijną refleksję, medytację, modlitwę i aktywności apostolskie ukierunkowujemy na misterium Kościoła, w który wierzymy jako dzieło Ojca i Syna i Ducha Świętego. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Jana, aby w jej świetle lepiej odkrywać, w jaki sposób Ojciec i Syn i Duch Święty budują Kościół mocą Słowa Bożego, które od Boga pochodzi, a objawione zostało w pełni przez Jezusa Chrystusa i do dzisiaj niesie ludziom Ducha rodzącego w nich zbawczą wiarę.
 4. Zachęcamy do zainteresowania się i owocnej lektury prasy katolickiej.
  W najnowszej Niedzieli m.in. To, że modlitwą można wyprosić u Boga czyjeś nawrócenie, jest prawdą znaną wierzącym od wieków. Czy można jednak dla kogoś, kto uważa się za ateistę, a nawet wroga Kościoła, wymodlić zbawienie?
  Wciąż wychodzą na światło dzienne nowe fakty ukazujące heroizm ks. Franciszka Blachnickiego. Kim był twórca największego i najprężniej działającego ruchu odnowy w polskim Kościele? Dlaczego komuniści uznali go za jednego z najbardziej niebezpiecznych kapłanów? Dlaczego musiał umrzeć?
  Wierność, odpowiedzialność, delikatność, czułość, namiętność, konsekwentne trwanie przy dokonanym wyborze, stałość, bezwarunkowość – oto niektóre spośród odcieni miłości małżeńskiej. A miłosierdzie? Czy ono też jest jedną z jej twarzy? Piszemy o tym, jak miłosierdzie może odmienić małżeństwo.
  W najnowszym Gościu Niedzielnym m.in. „Imię Boga? Miłosierdzie!”. „Bóg nie męczy się przebaczaniem”. „Kościół nie jest na świecie po to, by potępiać, lecz by umożliwić spotkanie z przenikającą do głębi miłością”.
  O tym, jak z ateistami rozmawiać o religii, skąd bierze się niewiara i jak zbliżyć się do tajemnicy Boga ukrytego.
  Czy biorąc do ręki Pismo Święte, mam pewność, że obcuję z tekstem, który został zapisany przez autora natchnionego? Swoje źródło ma w Bogu, jednak jego „ziemskie życie” to rozciągnięta na wiele wieków historia.