1. Dziś przypada druga niedziela zwykłego w ciągu roku. Doświadczenie Boga w liturgii jest sercem wiary chrześcijańskiej, liturgia bowiem jest „świętowaniem wiary i środkiem przekazywania wiary. W liturgii wydarzenia z życia Jezusa Chrystusa przechodzą do misteriów, a następnie trwają w życiu wierzących. Liturgia i osobiste, pełne uczestnictwo w niej powinny stawać się początkiem prawdziwego nawrócenia i odnowy wiary. Są osobistym zaproszeniem do spotkania z Bogiem, a w konsekwencji prowadzą do gruntownej przemiany”. (por. Ecclesia de Eucharystia 69, 70).

2. Zgodnie z wolą Papieża Franciszka trzecia niedziela okresu zwykłego, która w tym roku przypada w przyszłą niedzielę – 24 stycznia, ma być w kościele przeżywana jako Niedziela Słowa Bożego. Ma ona przypomnieć wszystkim, pasterzom i wiernym, o znaczeniu i wartości Pisma Świętego dla życia chrześcijańskiego, a także o związku między Słowem Bożym a liturgią.

3. W tym tygodniu: W poniedziałek rozpoczyna się Tydzień Modlitw o Jedność Chrześcijan, we wtorek wspomnienie św. Józefa Sebastiana Pelczara, biskupa, w czwartek czcimy św. Agnieszkę dziewicę i męczennicę.

4. Pamiętajmy podczas wszystkich naszych spotkań o przestrzeganiu dobrze nam znanych zasad sanitarnych.