W dniu 16 czerwca 2022 r. obchodziliśmy Uroczystość Najświętszego Ciała i Krwi Chrystusa, która stanowi najważniejszy punkt Kongresu Eucharystycznego w Diecezji Kieleckiej, którego hasłem są słowa: „Mocą Chrystusa Eucharystycznego jesteś świadkiem wiary”. Po uroczystej Eucharystii w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy w Nowym Korczynie, ulicami miasta wyruszyła Procesja z Najświętszym Sakramentem do czterech ołtarzy usytuowanych wokół nowokorczyńskiego rynku. Pragnę serdecznie podziękować wszystkim, którzy przyczynili się do pięknego przeżycia tej uroczystej Liturgii. Orkiestrze im. Jana III Sobieskiego, Straży Pożarnej, Policji, Paniom należącym do Koła Gospodyń Korczynianie nad Nidą i do Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej, Paniom z Kół Różańcowych naszej Parafii, ministrantom, dzieciom sypiącym kwiaty i wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób pomogli w przygotowaniu, dekoracji Kościoła i ołtarzy. Dziękuję za przystrojenie okien i balkonów. Dziękuję wszystkim Parafianom i Gościom za udział w tej pięknej Uroczystości.

ks. Paweł Majewski
Zdjęcia Krzysztof Błach

 

Modlitwa III Kongresu Eucharystycznego
Diecezji Kieleckiej

Boże, nasz Ojcze, Ty tak umiłowałeś świat,
że posłałeś swojego Syna,
aby wyzwolił nas z więzów grzechu i śmierci,
stając się przebłagalną ofiarą Odkupienia.
W Wieczerniku zostawił nam Eucharystię,
Pamiątkę swej męki, śmierci i zmartwychwstania,
jako źródło i pokarm na życie wieczne.

Udziel nam swojego Ducha,
abyśmy zgłębiając wiarę w tajemnicę Eucharystii,
jako Ofiary i Uczty Chrystusa, odczuwali jej głód,
a przyjmując ją, doświadczali jej uświęcającej mocy.

Niech Duch Święty ożywia, pogłębia i utrwala w nas
zdumienie nad tajemnicą eucharystycznej obecności Chrystusa
pod postaciami chleba i wina,
i inspiruje do jej adoracji.

Spraw, abyśmy umacniając się Najświętszą Eucharystią,
byli odważnymi świadkami wiary,
a eucharystycznym stylem życia
przyczyniali się do odnowy oblicza niespokojnej ziemi.

Maryjo, Niewiasto Eucharystii,
bądź z nami, ażeby całe nasze życie,
podobnie jak życie Twoje,
było nieustannym Magnificat
za eucharystyczną obecność Twojego Syna
umacniającą nas i towarzyszącą nam na drogach życia.
Amen.


III DIECEZJANY KONGRES EUCHARYSTYCZNY
(więcej)