1. Przeżywamy XIV Tydzień Biblijny, który nas inspiruje do częstszego sięgania po Pismo św. Temat tegorocznego Tygodnia Biblijnego jest następujący: „Posłani z darem pokoju Jezusa zmartwychwstałego”. Chcemy szczególnie dziękować Ojcu niebieskiemu za sakrament Eucharystii i wynikające z niego posłannictwo do dawania świadectwa o zmartwychwstaniu Chrystusa.

2. Dziś także odbywa się Szóste Narodowe Czytanie Pisma Świętego. Swoim hasłem nawiązuje ono do trzyletniego programu duszpasterskiego, który poświęcony jest sakramentowi Eucharystii („Eucharystia daje życie”: 2019 – 2022). Obecny rok kościelny i duszpasterski przeżywamy pod hasłem: „Posłani w pokoju Chrystusa”. Kościół w Polsce skupia swą tegoroczną medytację eucharystyczną na trzech darach zmartwychwstałego Chrystusa, którymi są: pokój, posłannictwo, świadectwo. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Łukasza, aby w jej świetle lepiej odkryć wielkość tych trzech darów, ich rolę w życiu Kościoła i w dziejach zbawienia świata.

3. Rozpoczynamy miesiąc maj. Nabożeństwa majowe w dni powszednie po Mszy św. o godzinie 18.00. W niedzielę – po Mszy św. o godzinie 12.00. We wtorek 3 maja przypada Uroczystość NMP Królowej Polski, Głównej Patronki Polski i Święto Konstytucji 3 Maja. Msze św. o godzinie 8.00 i Nabożeństwo Majowe, o godzinie 10.00 – Eucharystia w Kościele Parafialnym pw. Świętej Trójcy – z udziałem Władz Samorządowych. Następna Msza Św. o godzinie 12.00 – w Kościele Parafialnym i o godzinie 16.00 w Klasztorze.
4. We wtorek, 3 maja przypada także czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. Adoracja Najświętszego Sakramentu o godzinie 17.00, pieśń „Gaude Mater Polonia”, błogosławieństwo soli i wody, Litania do św. Kingi, Nabożeństwo Różańcowe o godzinie 18.00 i koncelebrowana Eucharystia o godzinie 19.00, Błogosławieństwo relikwiami św. Kingi i Apel Jasnogórski.

5. W tym tygodniu przypada pierwszy czwartek, piątek i pierwsza sobota miesiąca. Czcimy Jezusa Chrystusa Najwyższego Kałana, dziękując za dar Eucharystii, oddajemy cześć Najświętszemu Sercu Pana Jezusa i Niepokalanemu Sercu NMP. Spowiedź w Pierwszy Piątek Miesiąca od godziny 17.30. W sobotę – 7.05 – przypada Święto Matki Bożej Łaski Bożej Patronki Kielc i naszej Diecezji.

6. W przyszłą niedzielę – 8 maja, będziemy przeżywać Dzień Seminaryjny. Przybędą do nas Przedstawiciele Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach. Naszą modlitwą i ofiarą złożoną na tacę będziemy wspierać nasze Seminarium Duchowne w Kielcach, modląc się o nowe powołania do służby Bożej w Kościele, do kapłaństwa i życia zakonnego, szczególnie do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu, którego historia jest związana ze Świętą Kingą Patronką naszego Sanktuarium i naszego Miasta.

7. Odpust Świętego Stanisława Biskupa Męczennika w tym roku odbędzie się w poniedziałek 9 maja. Msze Święte w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika o godzinie: 9.00, 11.00 – uroczysta Suma, i o godzinie 18.00 Msza św. oraz Nabożeństwo Majowe.