1. Dziś przeżywamy w naszej parafii Dzień Seminaryjny. Serdecznie witamy wśród nas Ks. Pawła Tambora – Rektora Wyższego Seminarium Duchownego w Kielcach wraz z Alumnem drugiego roku Mariuszem Kwaśniakiem. Naszą modlitwą i ofiarą będziemy wspierać Wyższe Seminarium Duchowne w Kielcach, modląc się o powołania do kapłaństwa szczególnie do naszego Diecezjalnego Seminarium oraz do życia zakonnego, także do Klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu, gdzie znajduje się grób Patronki naszego Miasta i Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi.

2. Dziś przypada także VII Narodowe Czytanie Pisma Świętego, pod hasłem „Wierzę w Kościół Chrystusowy”, które rozpoczyna „Tydzień Biblijny”. Dzieło Biblijne imieniem św. Jana Pawła II, prowadzące apostolat biblijny w Polsce służy obudzeniu i umocnieniu wiary w Kościół, bo zaczynamy wątpić w to dzieło Boga na ziemi, ustanowione dla nas grzesznych z myślą o naszym zbawieniu. Naszą biblijną refleksję, medytację, modlitwę i aktywności apostolskie ukierunkowujemy na misterium Kościoła, w który wierzymy jako dzieło Ojca i Syna i Ducha Świętego. W ramach Narodowego Czytania Pisma Świętego sięgamy do Ewangelii według św. Jana, aby w jej świetle lepiej odkrywać, w jaki sposób Ojciec i Syn i Duch Święty budują Kościół mocą Słowa Bożego, które od Boga pochodzi, a objawione zostało w pełni przez Jezusa Chrystusa i do dzisiaj niesie ludziom Ducha rodzącego w nich zbawczą wiarę.

 

3. Zachęcamy do zainteresowania się i owocnej lektury prasy katolickiej.