1. Komunikat Ks. Biskupa Jana Piotrowskiego o Dniu Świętości Życia. (tutaj)
2. Informacje Diecezji Kieleckiej. (tutaj)
2. Informacja Pana Burmistrza, dotycząca rewitalizacji Nowego Korczyna oraz remontu organistówki.
3. W tym tygodniu: w środę uroczystość Zwiastowania Pańskiego. Zgodnie z dekretem Kongregacji ds. Kultu Bożego i Dyscypliny Sakramentów z 4 marca 2003 r., w tę uroczystość nie ma obowiązku uczestnictwa we Mszy św. i powstrzymania się od prac niekoniecznych. Uroczystość Zwiastowania Pańskiego to także Dzień Świętości Życia – pamiętajmy o modlitwie w intencji matek spodziewających się potomstwa i w intencji dzieci nienarodzonych. W wielu parafiach odbywa się tego dnia także akt Duchowej Adopcji dziecka poczętego.
4. W zakrystii i przy wyjściu z kościoła można nabywać baranki wielkanocne w cenie 5 zł, z których dochód przeznaczony jest dla dzieci, którymi opiekuje się Caritas Diecezji Kieleckiej. Zachęcamy do lektury prasy katolickiej.
5. W nocy z soboty na niedzielę (28/29 marca) – zmiana czasu z zimowego na letni (wskazówki zegara przesuwa się z godz. 2:00 na 3:00).