Święty Jan Paweł II podczas przemówienia na Okęciu w 1983 r. powiedział: ,, Polska jest matką szczególną. Niełatwe są jej dzieje, zwłaszcza na przestrzeni ostatnich stuleci. Jest matką, która wiele przecierpiała i wciąż na nowo cierpi. Dlatego też ma prawo do miłości szczególnej”. Mając na uwadze wielką miłość do naszej Ojczyzny, parafianie i przybyli goście włączyli się w obchody 100 rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.
11 listopada 2018 r. o godz. 11.00 w nowokorczyńskiej świątyni p.w. Trójcy Świętej licznie zgromadzili się wierni, by wyrazić Panu Bogu swą wdzięczność. Ks. proboszcz Paweł Majewski sprawował uroczystą Mszę św. w intencji Ojczyzny oraz gminy Nowy Korczyn. W Eucharystii uczestniczyli przedstawiciele władz samorządowych, poczty sztandarowe kombatantów, jednostek ochotniczych straży pożarnych, szkół z terenu gminy. O oprawę muzyczną Mszy św. zadbała Orkiestra dęta im. Jana III Sobieskiego z Nowego Korczyna. Zebrani mogli wysłuchać pieśni religijnych i patriotycznych w ich wykonaniu.
Po zakończeniu Eucharystii, wierni przemaszerowali pod pomnik poświęcony pamięci poległych walczących o wolną Polskę. Tam delegacje władz samorządowych, harcerzy i szkół złożyły wieńce i kwiaty. Dalsza część uroczystości odbyła się w remizie OSP.

MB