1. Dziś przeżywamy Święto Chrztu Pańskiego, które kończy okres Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się w liturgii Kościoła Okres Zwykły.

2. Zachęcamy do czytelnictwa prasy katolickiej:
W najnowszym numerze „Niedzieli” (cena 8 zł.) m.in.: W Niedzielę Chrztu Pańskiego „Niedziela” przypomina znaczenie sakramentu chrztu i sens chrztu niemowląt.
W „Niedzieli Kieleckiej” m.in.: Capstrzyk powstańczy. Co roku na Ziemi Pierzchnickiej przypominani są bohaterowie Powstania 1863 r.
W najnowszym numerze „Gościa Niedzielnego” (cena 8 zł.) m.in.: Po co Jezusowi chrzest? Nawet Jan Chrzciciel zdziwił się zachowaniem Jezusa. Co to mogło znaczyć i co z tego wynika dla nas? Na pytania o teologiczny sens chrztu Chrystusa i znaczenie pierwszego z sakramentów w naszym życiu odpowiada biblista, ks. Wojciech Węgrzyniak.