Pragnę złożyć świąteczne życzenia wszystkim czcicielom Św. Kingi, którzy pielgrzymują do Sanktuarium w Nowym Korczynie na czuwania. Niech Dziecię Jezus napełni Wasze serca wszelkimi łaskami a Święta Kinga niech Was prowadzi przez życie drogami  Ewangelii. Niech Duch Święty ubogaca Was nieustannie swoimi darami i rozpala w Waszych sercach ogień miłości.
Zapraszam wszystkich czcicieli Świętej Kingi do naszego Diecezjalnego Sanktuarium w Nowym Korczynie na noworoczne czuwanie, które odbędzie się 1 stycznia 2019 roku. Początek czuwania po godzinie 17.00.  Będziemy adorować Dzieciątko Jezus śpiewając kolędy. Pomoże nam w modlitwie Orkiestra z Nowego Korczyna. Plan czuwania będzie podobny, jak w każdym miesiącu. O godzinie 19.00, będzie koncelebrowana  uroczysta Eucharystia. Naszą modlitwę zakończymy Apelem Jasnogórskim.

ks. Paweł Majewski – kustosz Sanktuarium Św. Kingi

Nowy Korczyn 25 grudnia 2018 r.