Parafianie Nowego Korczyna w wyjątkowy sposób wkroczyli w Nowy Rok. Tego wieczoru zarówno mieszkańcy nowokorczyńskiej parafii jak i licznie przybyli goście z odległych stron diecezji zebrali się w sanktuarium, by po raz trzydziesty piąty oddać cześć św. Kindze.
Ksiądz Kustosz Paweł Majewski powitał zebranych. Po oddaniu czci relikwiom Świętej Patronki przyszedł czas na wspólne kolędowanie. Przy akompaniamencie Księdza Kustosza, pielgrzymi i parafianie wspólnie śpiewali zarówno tradycyjne kolędy jak i pastorałki, których autorem jest Ks. P. Majewski. Wieczór, piękne dekoracje bożonarodzeniowe, śpiew wprowadziły zebranych w wyjątkowy nastrój radości wypływającej z narodzenia Pana Jezusa.
Obecny podczas całego czuwania Ks. dr Andrzej Kwaśniewski pobłogosławił sól i wodę. Przed błogosławieństwem Ligia Płonka odczytała kolejny fragment życiorysu św. Kingi. Wierni zabrali sól do domów dla siebie oraz dla tych, którzy w tym wyjątkowym dniu nie mogli przybyć do świątyni.
Przyszła kolej na uwielbienie Pana Boga podczas adoracji Najświętszego Sakramentu. Ks. Proboszcz wspólnie z wiernymi odmówił litanię do Św. Kingi, zaś członkowie Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą odczytali modlitwy w różnych intencjach zanoszone przez wstawiennictwo św. Kingi i poprowadzili modlitwę różańcową, przeplataną licznymi podziękowaniami i prośbami, z którymi przybyli uczestnicy spotkania modlitewnego. Niecodziennym wydarzeniem był koncert kolęd w wykonaniu Haliny Wilk.
Uroczystej Eucharystii przewodniczył wielki czciciel św. Kingi – Ks. Profesor Ryszard Banach, który przybył do nowokorczyńskiego sanktuarium z Tarnowa, wspólnie z alumnem III roku seminarium duchownego, Michałem Gądkiem. Ksiądz Profesor kolejny raz brał udział w czuwaniu ku czci Św. Kingi. Mszę św. koncelebrowali: Ks. Dziekan Marek Małczęć ze Starego Korczyna, Ks. dr Andrzej Kwaśniewski z Kielc, Ks. Adam Dziadek, który jest nowym proboszczem w parafii Rogów oraz Ks. Paweł Majewski, proboszcz Nowego Korczyna. Homilię wygłosił Ks. dr A. Kwaśniewski, w której przytoczył wiele cennych informacji związanych z tradycjami bożonarodzeniowymi. W słowie przed Apelem Jasnogórskim nawiązał do faktu przywrócenia Nowemu Korczynowi praw miejskich. Stało się to właśnie 1 stycznia 2019r. W uroczystości uczestniczył również Ks. kan. Stanisław Kondrak ze Szczaworyża. Liturgię Słowa zgodnie z tradycją przygotowali przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej.
Ksiądz Kustosz wyraził słowa podziękowania kapłanom, którzy byli w tym dniu obecni podczas uroczystości oraz wszystkim przybyłym do nowokorczyńskiej świątyni. Zaprosił zebranych na kolejne czuwanie, które odbędzie się 5 lutego 2019 r. W trakcie wieczoru modlitewnego każdy mógł przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, znaleźć również czas na indywidualną modlitwę.
Maria Błach