Nowokorczyńskie sanktuarium 6 listopada 2018r., kolejny raz gościło w swoich progach czcicieli św. Kingi. Zarówno parafian jak i gości powitał nowy kustosz sanktuarium Ks. Paweł Majewski, który od października 2018 r. jest nowym proboszczem parafii p.w. Trójcy Świętej w Nowym Korczynie. Ks. proboszcz zachęcił zebranych do oddania czci relikwiom Świętej.
Włączając się w uroczyste obchody setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości, uczniowie Szkoły Podstawowej w Nowym Korczynie, pod kierunkiem p. Barbary Bonar i p. Faustyny Judy, przygotowali spektakl słowno – muzyczny, przenoszący słuchaczy w czas niewoli naszego narodu i walki o wolność i niepodległość. Wielkie zaangażowanie dzieci, piękna recytacja wierszy i wzruszające wykonanie pieśni przyczyniły się do okazania Panu Bogu wdzięczności za dar wolności i pokoju. Na zakończenie wszyscy wysłuchali przemówienia św. Jana Pawła II, które Ojciec Święty wygłosił na krakowskich Błoniach podczas pielgrzymki do Polski w 1979 r.
Kolejnym elementem modlitewnego czuwania było wysłuchanie fragmentu życiorysu św. Kingi, następnie błogosławieństwo soli i wody, którą wierni zabrali dla siebie i bliskich. Podczas adoracji Najświętszego Sakramentu, Ks. Paweł Majewski odmówił litanię do św. Kingi, następnie podczas modlitwy różańcowej prowadzonej przez przedstawicieli Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą odczytał dziękczynienia i prośby, z którymi wierni przybyli do sanktuarium.
Kulminacyjnym momentem uroczystości była Eucharystia sprawowana przez licznie przybyłych kapłanów. Mszy św. przewodniczył dziekan dekanatu nowokorczyńskiego, ks. kan. Marek Małczęć. Ks. dr Andrzej Kwaśniewski, podczas wygłoszonej homilii przybliżył wiernym życie i drogę do świętości św. Elżbiety. Eucharystię koncelebrowali także: ks. kan. Stanisław Kondrak, kustosz sanktuarium w Szczaworyżu, wierny uczestnik czuwań modlitewnych w Nowym Korczynie, ks. Grzegorz Kowalik, proboszcz w Chlewicach, ks. Sławomir Grabiec, proboszcz parafii p.w. Św. Stanisława Bp. i M. w Świniarach oraz ks. Paweł Majewski, proboszcz w Nowym Korczynie. Słowo przed Apelem Jasnogórskim do wiernych skierował ks. Stanisław Kondrak. Ks. Kustosz sanktuarium ku czci św. Kingi podziękował wszystkim, którzy przybyli na comiesięczne czuwanie modlitewne i aktywnie włączyli się w jego przygotowanie. Zaprosił zebranych na kolejne spotkanie, które odbędzie się 4 grudnia. Liturgię Słowa tradycyjnie przygotowali członkowie Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej. Ks. proboszcz nauczył pielgrzymów i parafian pieśni ku czci św. Kingi pt. ,,Modlitwa pielgrzyma”, którą sam skomponował i akompaniował na gitarze podczas śpiewu. Spotkanie modlitewne zakończyło wspólne odśpiewanie Apelu Jasnogórskiego i uroczyste Boże błogosławieństwo.

M. Błach
Fot. Ligia Płonka