W imieniu pielgrzymów bardzo dziękuję wszystkim parafianom za przyjęcie Rzeszowskiej Pielgrzymki na nocleg i wszelkie przejawy życzliwości wobec nich. Każdego roku na Mszę św. z pielgrzymami przybywają licznie Kapłani i Księża Biskupi, którzy ciepło i życzliwie wypowiadają się na temat naszej parafii w ogólnopolskim gronie. W tym roku gościliśmy oprócz Ks. Biskupa pomocniczego Diecezji Rzeszowskiej Edwarda Białogłowskiego, także Ks. Biskupa pomocniczego Diecezji Przemyskiej Stanisława Jamrożka. Dziękuję Firmie Tarkor za pieczywo na organistówkę i na plebanię, na ręce pani Stanisławy Szymańskiej składam podziękowanie dla tych, którzy przygotowali śniadanie na organistówce. Dziękuję orkiestrze, straży pożarnej, oraz paniom ze Stowarzyszenia Korczynianie nad Nidą i z Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej oraz wszystkim mieszkańcom naszej parafii za życzliwość i gościnność. Pan Jezus mówi:
«Kto wam poda kubek wody do picia, dlatego że należycie do Chrystusa, zaprawdę, powiadam wam, nie utraci swojej nagrody» (Mk 9, 41).
„Wszystko, co uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, Mnieście uczynili”. Mt 25,40.