Szóstego kwietnia bieżącego roku na zaproszenie Zarządu Stowarzyszenia Świętej Kingi  w Starym Sączu oraz Matki Ksieni wraz z Siostrami klasztoru Sióstr Klarysek w Starym Sączu, dwudziestoosobowa grupa mieszkańców miasta i gminy Nowego Korczyna, udała się na uroczystość Jubileuszu 20 – Lecia Stowarzyszenia Świętej Kingi w Starym Sączu.
W uroczystej mszy świętej, połączonej z adoracją i rozważaniami, w sanktuarium Świętej Kingi wzięła udział dr hab. Adrienne Kormendy – konsul generalna Republiki Węgierskiej
w Krakowie, burmistrz Jacek Lelek, Mieczysław Witkowski – prezes Stowarzyszenia Świętej Kingi, członkowie i sympatycy tegoż stowarzyszenia oraz reprezentanci naszej Korczyńskiej Ziemi: członkowie Stowarzyszenia KGW Korczynian nad Nidą i Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej z przewodniczącymi – Grażyną Rasińską i Ligią Płonką.
W kaplicy Świętego Krzyża rys historyczny ,, Św. Kinga Pani Ziemi Sądeckiej” wygłosił
ks. kapelan – Stanisław Śliwa, a historię Stowarzyszenia Świętej Kingi przybliżył prezes stowarzyszenia – Mieczysław Witowski.
Na zakończenie uroczystości Siostry Klaryski i przedstawiciele SSK zaprosili przybyłych gości na zaplecze klasztoru na wspaniały regionalny poczęstunek. Na tym spotkaniu było wiele wspomnień oraz zaproszenie na pielgrzymkę z okazji 20 Rocznicy Kanonizacji Świętej Kingi oraz 20 – Lecia Odsłonięcia Tablicy Dziękczynnej w Katedrze w Esztergom 12- 14 lipca 2019 r. na Węgrzech.
Nasza grupa wręczyła prezesowi SSK w Starym Sączu obraz kościoła p. w. św. Stanisława
z Nowego Korczyna, namalowany przez lokalnego artystę Jana Wielgusa oraz koszyk wielkanocny z miejscowymi smakołykami. Obraz ten ma być przekazany do katedry węgierskiej.
Po podniosłych uroczystościach pielgrzymi z Nowego Korczyna udali się jeszcze do Zakopanego, gdzie podziwiali góralskie stoiska z regionalnymi wytworami.
Ligia Płonka