Po wakacyjnej przerwie powróciła piękna tradycja czuwań modlitewnych ku czci św. Kingi, które odbywają się w pierwsze wtorki miesiąca, w nowokorczyńskim sanktuarium. 1 września po raz 51 do świątyni przybyli czciciele świętej Patronki. Dzięki przestrzeganiu zasad sanitarnych związanych z pandemią koronawirusa, możliwy był powrót do stałej formuły spotkań modlitewnych.
O godz. 17.00 Ks. Kustosz powitał zebranych i wspólnie modlili się słowami hymnu ,,Gaude Mater Polonia”. Przedstawiciele Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej odczytali fragmenty żywotu św. Kingi oraz legend ukazujących dobroć, ofiarność i wielką pokorę Świętej. Teksty przeplatane były pieśniami ku czci św. Kingi, które skomponował oraz akompaniował i prowadził śpiew Ks. Kustosz Paweł Majewski. Kolejnym elementem spotkania było poświęcenie soli, którą wierni zabrali do domów oraz dla bliskich.
Adoracja Najświętszego Sakramentu jest stałym elementem każdego czuwania. Ks. Proboszcz poprowadził litanię do św. Kingi, następnie Panie ze Stowarzyszenia Korczynian nad Nidą odczytały modlitwy w różnych intencjach. Podziękowania i prośby, z którymi przybyli parafianie i pielgrzymi włączone zostały w modlitwę różańcową.
O godz. 19.00 rozpoczęła się uroczysta Eucharystia, której przewodniczył Ks. dr Andrzej Kwaśniewski wikariusz w Chęcinach. Ks. Kwaśniewski wygłosił również homilię, w której ukazał jak wielu Świętych i Błogosławionych związało swoje ziemskie życie z ziemią świętokrzyską. Mszę Świętą koncelebrowali: Ks. kan. Marek Małczęć proboszcz w Starym Korczynie i dziekan dekanatu nowokorczyńskiego, Ks. Marian Kujda proboszcz w parafii Borusowa w diecezji tarnowskiej, Ks. dr Marek Wesołowski proboszcz w Strożyskach oraz Ks. kan. Paweł Majewski kustosz sanktuarium w Nowym Korczynie. W uroczystości uczestniczył również Ks. Kan. Stanisław Kondrak kustosz w Szczaworyżu.
Słowo przed Apelem skierował do wiernych Ks. Majewski. Podziękował przybyłym na spotkanie modlitewne i zaprosił wszystkich na nocne czuwanie diecezji kieleckiej na Jasną Górę, które odbywa się zawsze z 4 na 5 września. Ks. Proboszcz przedstawił terminy comiesięcznych czuwań do św. Kingi. Każdy mógł zabrać kolejny numer gazetki parafialnej i teksty pieśni skomponowanych ku czci św. Kingi.
Zapraszamy serdecznie na kolejne czuwanie, które odbędzie się 6 października 2020 r.
Maria Błach
fotografie Ligia Płonka