Już po raz sześćdziesiąty drugi 5 października 2021 r. do Diecezjalnego Sanktuarium Św. Kingi w Nowym Korczynie przybyli pielgrzymi i wierni czciciele św. Kingi. Uroczystość rozpoczęła się o godz. 17.00 cichą adoracją Najświętszego Sakramentu. O godz.18.00 wierni zaśpiewali hymn ,,Gaude Mater Polonia”, następnie, zgodnie z tradycją Kustosz sanktuarium, ks. Paweł Majewski poświęcił sól, którą czciciele św. Kingi zabrali do domów. Modlitwę różańcową poprowadziły dzieci uczęszczające do Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Nowym Korczynie.
Na uroczystą Eucharystię przybyli kapłani z dekanatu nowokorczyńskiego oraz diecezji tarnowskiej. Mszy św. przewodniczył ks. profesor Ryszard Banach, słowo Boże wygłosił proboszcz parafii w Piasku Wielkim ks. Sławomir Dalczyński, podkreślając szczególne znaczenie rodziny w wychowaniu młodego pokolenia, w kształtowaniu osobowości i wiary młodzieży i dzieci oraz w codziennym życiu osób dorosłych. Słowo przed Apelem Jasnogórskim skierował do uczestników czuwania ks. Tomasz Moskal, wikariusz z parafii Solec Zdrój, który także podkreślił wielkie znaczenie wychowania w rodzinie i rolę codziennej modlitwy we wspólnocie rodzinnej. W koncelebrowanej Eucharystii uczestniczył także proboszcz parafii Borusowa ks. Marian Kujda, który przybył wraz z parafianami, ks. Stanisław Kondrak, który zaprosił uczestników czuwania do Sanktuarium Matki Bożej Pocieszenia w Szczaworyżu na 13 października oraz ks. dziekan Marek Małczęć z parafii Stary Korczyn i ks. Marek Wesołowski, proboszcz parafii w Strożyskach. Podczas czuwania zachowaliśmy zasady sanitarne, które są konieczne, aby ustrzec się epidemii. Wierzymy, że z pomocą św. Kingi, Patronki naszego miasta i Diecezjalnego Sanktuarium w Nowym Korczynie możemy odpowiedzialnie spełniać zadania, które Pan Bóg stawia przed nami na początku dwudziestego pierwszego wieku. Święta Kingo, zatroskana o zbawienie każdego człowieka, módl się za nami.
Maria Błach i ks. Paweł Majewski

Fotografie Ligia Płonka