W dniu 2 listopada 2021 r., kiedy przeżywaliśmy liturgiczne Wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych tzw. „Dzień Zaduszny”, do Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie przybyli pielgrzymi i czciciele Świętej Kingi, aby za wstawiennictwem naszej Patronki czuwać i modlić się w intencji zmarłych bliskich sercu każdego z nas. Jako osoby wierzące nie poddajemy się zwątpieniu, ale żyjemy na co dzień tajemnicą paschalną. Wierzymy, że człowiek powołany jest do życia wiecznego w obecności Boga i we wspólnocie zbawionych. Ta niezwykła tajemnica życia wiecznego jest obecna już tu, na ziemi, szczególnie wtedy, gdy doświadczamy obecności Chrystusa w Eucharystii. Naszą modlitwę rozpoczęliśmy o godzinie 17.00 adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy. O godzinie 18.00 zaśpiewaliśmy pieśń „Gaude Mater Polonia”, która już na stałe jest wpisana w nasze wtorkowe spotkania. Następnie odbyło się błogosławieństwo wody i soli, którą można było symbolicznie zabrać ze sobą. Kolejnym stałym punktem naszego spotkania była Litania do Świętej Kingi oraz różaniec z odczytanymi po każdej tajemnicy imionami zmarłych, których przez wstawiennictwo naszej Patronki polecaliśmy Bożemu miłosierdziu. Koncelebrowanej Eucharystii przewodniczył ks. Marian Kujda – Proboszcz Parafii Borusowa, który przybył wraz z Parafianami i wygłosił wprowadzenie do modlitwy Apelu Jasnogórskiego. W konfesjonale sprawował Sakrament Pokuty i Pojednania ks. Marek Małczęć – dziekan naszego dekanatu. We wspomnienie Wszystkich Wiernych Zmarłych, czyli w „Dzień Zaduszny” Kościół zastawia dla wszystkich uczestników Eucharystii obfity stół słowa Bożego. Na przewidziane w tym dniu trzy Msze św. są przeznaczone teksty Pisma Świętego, ukazujące tajemnicę życia, które Bóg zaplanował dla nas na całą wieczność. Święta Kinga nasza Patronka jest dla nas wzorem podążania przez życie drogą, która prowadzi do zbawienia. Każde z kolejnych czuwań w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi przybliża nas do tej chwili, kiedy Boże obietnice staną się dla nas rzeczywistością zbawienia. Z taką radością w sercu chcemy podążać za Chrystusem każdego dnia. On dziś do nas mówi: „Ja jestem drogą, i prawdą i życiem. Nikt nie przychodzi do Ojca inaczej, jak tylko przeze Mnie”. (J14,6).
Święta Kingo uproś dla nas obfitość łask Bożych, abyśmy żyli zgodnie z Ewangelią, a dla naszych bliskich zmarłych szczęście przebywania w niebie. Amen.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.