W dniu 7 grudnia 2021 r., podczas adwentowych rekolekcji przeżywaliśmy 64 czuwanie ku czci św. Kingi. W tym dniu parafianie, przybyli pielgrzymi i goście słuchali słowa Bożego, które głosił ks. Daniel Romanek –  misjonarz sercanin z Bełchatowa. Wszyscy chętni mogli przystąpić do sakramentu pokuty i pojednania, ponieważ był to dzień spowiedzi, na który przybyli kapłani ze wszystkich parafii dekanatu nowokorczyńskiego. Chorzy przyjęli sakrament namaszczenia chorych. Nasze czuwanie rozpoczęliśmy o godzinie 17.00, adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy. Modliliśmy się także śpiewem pieśni poświęconych naszej Patronce. O godzinie 18.00 odśpiewaliśmy pieśń „Gaude Mater Polonia”. Tradycyjnie odbyło się błogosławieństwo wody i soli, których symbolika nawiązuje do życia i świętości Naszej Patronki. Nasze szczególne prośby i intencje przedstawiliśmy św. Kindze modląc się słowami litanii Jej poświęconej, której treść jest dla nas zaproszeniem do naśladowania Jej chrześcijańskiej postawy w życiu. Następnie modliliśmy się tajemnicami radosnymi różańca świętego, powierzając naszej Patronce całe nasze życie, wszystkie nasze codzienne problemy i zmagania. O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w koncelebrowanej Eucharystii. Słowo Boże wygłosił Ojciec Misjonarz ks. Daniel Romanek, zachęcając nas do ofiarowania Bogu czasu i ciągłego szukania dla Niego miejsca w naszym życiu, tak, jak czyniła to św. Kinga. Naszą modlitwę zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim i po modlitwie w intencjach Ojca św. otrzymaliśmy błogosławieństwo relikwiami św. Kingi wraz z odpustem rekolekcyjnym.  Uczestnicy mogli zabrać ze sobą także kolejny numer pisma „Szczypta Soli”, redagowanego w naszym sanktuarium z myślą o tych, którzy nie mogli przybyć na czuwanie. Święta Kingo, pomóż nam dobrze przeżyć ten czas Adwentu i przygotować nasze serca na przyjście Pana. Prosimy Cię, św. Kingo, uproś nam u Boga tę łaskę, aby każda chwila naszego życia była czuwaniem.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.