W dniu 4 stycznia 2022 r., odbyło się 65 czuwanie ku czci św. Kingi. Parafianie, przybyli pielgrzymi i goście słuchali słowa Bożego, wszyscy chętni mieli możliwość przystąpienia do sakramentu pokuty i pojednania. Nasze czuwanie rozpoczęliśmy o godzinie 17.00, adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy. Modliliśmy się także śpiewając kolędy, pastorałki i pieśni poświęcone naszej Patronce. O godzinie 18.00 odśpiewaliśmy pieśń „Gaude Mater Polonia”. Tradycyjnie odbyło się błogosławieństwo wody i soli, których symbolika nawiązuje do życia św. Kingi. Nasze szczególne prośby i intencje przedstawiliśmy św. Kindze modląc się słowami litanii, której treść jest nam dobrze znana. Następnie modliliśmy się tajemnicami radosnymi różańca świętego, powierzając naszej Patronce nasze życie, wszystkie nasze codzienne trudy. O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Eucharystii.

Ewangelia z pierwszego wtorku miesiąca ukazała nam spotkanie apostołów Andrzeja i Piotra z Jezusem: „«Nauczycielu – gdzie mieszkasz?» Odpowiedział im: «Chodźcie, a zobaczycie». Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego”. (J 1, 38-39). Diecezjalne Sanktuarium św. Kingi jest miejscem, w którym w szczególny sposób doświadczamy obecności Chrystusa i chcemy pozostać z Nim także w innych miejscach i wydarzeniach naszego życia. Tutaj możemy na nowo odkryć gdzie mieszka Pan, poprzez spowiedź, Eucharystię, modlitwę, medytację słowa Bożego w ciszy tej świątyni przed Najświętszym Sakramentem, przy relikwiach św. Kingi. Naszą modlitwę zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, w którym zwracamy się do naszej Matki, Maryi: „Jestem przy Tobie, pamiętam, czuwam”. Uczestnicy mogli zabrać ze sobą także kolejny numer pisma „Szczypta Soli”, redagowanego w naszym sanktuarium z myślą o tych, którzy nie mogli przybyć na czuwanie.

Św. Kingo, chcemy Cię naśladować. Pomóż nam odkryć na nowo, gdzie mieszka Chrystus i pozostać u Niego na zawsze.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.