W dniu 7 Czerwca 2022 r., odbyło się po raz 70 Czuwanie w Diecezjalnym Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie. W związku z III Diecezjalnym Kongresem Eucharystycznym w dniu 7 Czerwca o godzinie 17.00 rozpoczęliśmy naszą modlitwę Adoracją Najświętszego Sakramentu w ciszy. Podczas Adoracji pielgrzymi przystępowali do Sakramentu Pokuty i Pojednania. O godzinie 18.00 zaśpiewaliśmy kilka pieśni, które są formą naszej modlitwy do Świętej Kingi, modliliśmy się także pieśnią „Gaude Mater Polonia”, po której odbyło się błogosławieństwo wody i soli, „Litania do św. Kingi”, modlitwa różańcowa, prowadzona przez Panie z Koła Gospodyń w Nowym Korczynie „Korczynianie nad Nidą”. W Tajemnicach Radosnych różańca świętego prosiliśmy Maryję o pokój w Ukrainie, a także o wszelkie łaski potrzebne dla naszej Ojczyzny, dla polskich rodzin, młodzieży, dzieci, osób w starszym wieku, chorych, dla wszystkich pielgrzymów przybywających do Sanktuarium Św. Kingi i mieszkańców naszej Parafii.
O godzinie 19.00 uczestniczyliśmy w Koncelebrowanej Eucharystii, której przewodniczył Ks. Kan. Stanisław Kondrak z Sanktuarium Matki Bożej Łaskawej w Szczaworyżu. Liturgię Słowa przygotowali członkowie „Towarzystwa Miłośników Ziemi Korczyńskiej”. Sakrament Pokuty i Pojednania sprawował ks. Dziekan Marek Małczęć. W wygłoszonej homilii ks. Tomasz Moskal przybliżył nam historię kultu Najświętszego Serca Pana Jezusa i związanych z nim form modlitwy wynagradzającej do Serca Jezusowego, zachęcając nas do naśladowania Świętej Kingi i innych świętych, którzy są dla nas wzorem modlitwy i pokuty. Naszą modlitwę zakończyliśmy Apelem Jasnogórskim, łącząc się duchowo z pielgrzymami, którzy nawiedzają Sanktuarium Maryi Królowej Polski w Częstochowie. Uczestnicy otrzymali też kolejny numer pisma wydawanego w naszym Sanktuarium – „Szczypta Soli”. Serdecznie zapraszamy na Diecezjalną Pielgrzymkę do Sanktuarium Św. Kingi i Odpust na cześć Św. Kingi 23 lipca 2022 r., o godzinie 11.00. Spotykamy się w tym dniu przy Źródełku Św. Kingi, następnie idziemy w Procesji do Diecezjalnego Sanktuarium Św. Kingi, które znajduje się w Kościele pw. św. Stanisława Biskupa Męczennika, gdzie o godzinie 12.00 odbędzie się uroczysta Eucharystia koncelebrowana przez Księdza Biskupa Jana Piotrowskiego i przybyłych kapłanów z udziałem wszystkich pielgrzymów.

ks. Paweł Majewski
kustosz Diecezjalnego Sanktuarium Świętej Kingi w Nowym Korczynie.
zdjęcia Ligia Płonka